เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แบบไฟเบอร์ออปติก ( Fiber Optic Spectrometer : FOS  )

  

AVantes Fiber Optic Spectrometer   สเปกโตรมิเตอร์ คืออะไร ?

        สเปกโตรมิเตอร์ คือ เครื่องวัดสเปกตรัมของแสงในช่วงความยาวคลื่นย่านต่างๆ เช่น UV-Visible-Near Infrared เป็นต้น  ถ้าเป็นช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นก็จะนิยมเรียกว่า สเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ แต่ถ้าเป็นช่วงความยาวคลื่นใดๆก็จะเรียกว่า สเปกโตรมิเตอร์ นั่นเอง 

 

 

ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ คืออะไร ? 

       ไฟเบอร์ออปติกสเปกโตรมิเตอร์ คือ เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับเครื่องสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่นิยมใช้กันในห้องปฏิบัติการทั่วไป ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะการวัดในคิวเวทท์เท่านั้น เช่น

       @ วัดหาค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance )

       @ วัดหาค่าการส่งผ่านแสง ( Transmittance )

       @ วัดหาค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ( Concentration )

       แต่ ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ สามารถทำได้มากกว่านั้น

 

ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ วัดอะไรได้บ้าง ?

       @ วัดหาสเปกตรัมของธาตุต่างๆ ในกระบวนการเคลือบวัสดุด้วยเทคนิคพลาสมา ( Plasma Monitoring )

       @ วัดค่าสีของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Color Measurements ) 

       @ วัดค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้น ของสารละลายเคมี ( Absorbance Measurements )

       @ วัดค่าการดูดกลืนแสง ค่าการสะท้อนแสง ของวัสดุชนิดต่างๆ ( Reflectance Measurements

       @ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ( Irradiance Measurements

       @ วัดค่าพลังงานแสง พารามิเตอร์ทางแสง ของหลอด LED ( LED Measurements

       @ วัดค่าความหนาของชั้นเคลือบฟิล์มบาง ที่เคลือบลงบนวัสดุชนิดต่างๆ ( Thinfilm Metrology

       @ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง ( Monitoring Coating Processes in Vacuum Chambers

       @ วัดค่าพารามิเตอร์ทางแสง สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( Botanical/Horticulture/Agriculture Measurements

       @ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆ ของอัญมณี ( Gemology Measurements ) 

       @ วัดการวาวแสงของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Fluorescence Measurements

       @ วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางชีวการแพทย์ ( Biomedical Applications

       @ วัดหาองค์ประกอบธาตุของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง ( Elemental Analysis ) 

       @ วัดหาประเภทและชนิดต่างๆของตัวอย่าง ด้วยเทคนิครามาน ( Raman Measurements

       @ และนำไปประยุกต์ใช้งานในการวัดด้านต่างๆ ได้อีกมากมาย  

 

 

 

 ทำไม ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์ จึงทำได้มากกว่า ?

       เนื่องมาจาก ไฟเบอร์ออปติก สเปกโตรมิเตอร์  ได้ออกแบบชุดตัวสเปกโตรมิเตอร์แยกส่วนออกมาจากชุดแหล่งกำเนิดแสง  ( Light Source ) และ เชื่อมต่อทางเดินของแสงด้วยสายใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic Cable )   ดังนั้นจึงสามารถนำชุดวัดตัวอย่างประเภทต่างๆมาเชื่อมต่อระหว่างกลาง จึงทำให้สามารถนำไปวัดในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายกว่าสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะแบบเดิม เช่น

       @ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในคิวเวทท์  เหมือนกับเครื่องสเปกโตรโฟโต้มิเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ โดยใช้งานร่วมกันกับชุดสำหรับวัดด้วยคิวเวทท์ ( Cuvette Sample Holder )

      @ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในภาชนะหรือในกระบวนการโดยใช้งานร่วมกันกับชุดโพรบแบบจุ่มวัด ( Transmission Dip Probe ) 

      @ ใช้วัด ค่าการดูดกลืนแสง ค่าการส่งผ่านแสง ค่าความเข้มข้นของสารละลายเคมี ในปริมาณน้อยๆด้วยเทคนิควิเคราะห์แบบการไหล ( Flow Analysis ) โดยใช้งานร่วมกันกับชุดโฟล์วเซลล์ ( In-line Flow Cell ) 

      @ หรือต่อใช้งานร่วมกับ ชุดสำหรับวัดด้วยคิวเวทท์ชนิดตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ ( TC Cuvette Holder ) ก็ได้เช่นกันครับ

      @ หรือใช้วัดค่าอื่นๆ ได้ตามหัวข้อข้างต้น , ดูรายละเอียดเครื่องมือวัดตามประเภทต่างๆ ได้จากเมนูซ้ายมือครับ

 

 


Catalog :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ       

Visitors: 27,475