About Us

บจก. สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์     


 

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์   และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำจากต่างประเทศ สำหรับ


  • การวิจัยและพัฒนา ( Research & Development )
  • การควบคุมคุณภาพสินค้า ( Quality Control )         
  • การวิเคราะห์ในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )
  • การตรวจวัดแบบต่อเนื่อง ( On-line Monitoring )
  • การตรวจวัดทั่วไป ( Other Measurements )

   


 

บริษัทฯ จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น แสง , สี , ความร้อน , เคมี , บรรยากาศ ,       วัสดุศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , อาหาร-การเกษตร , เภสัชกรรม-เครื่องสำอาง , กระบวนการผลิต เป็นต้น

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. กรอกรายละเอียดของท่านในแบบฟอร์มติดต่อกลับ , ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับไป

2. ส่งอีเมล์หรือโทรสอบถาม ได้ตามที่อยู่ด้านล่างเว็บไซต์ครับ