เครื่องวิเคราะห์ชนิดของธาตุ-โมเลกุล-ไอออน ( LIBS : Laser Induced Breakdown Spectrometer )

    

  By Applied Photonics

 


 

@ ใช้วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของวัสดุชนิดต่างๆ โดยใช้เทคนิคแบบ LIBS ( Laser Induced Breakdown Spectroscopy )

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer ร่วมกับซอฟท์แวร์ LIBSoft and Specline-AMS

@ วิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งในรูปแบบของ Atoms , Molecules หรือ Ions ทั้งชนิด ของแข็ง/ของเหลว/ผง หรือก๊าซ

@ เป็นเทคนิคที่ใช้หาองค์ประกอบของวัสดุ โดยไม่ต้องทำการเตรียมตัวอย่าง สามารถนำตัวอย่างมาวัดได้เลย

@ วัดปริมาณของแต่ละธาตุได้ในระดับ ppm ถึง ppb ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้สอบเทียบ

@ หลักการทำงานก็คือใช้แสงเลเซอร์พลังงานสูงยิงไปที่ตัวอย่างโดยตรง ซึ่งจะทำให้ตัวอย่างระเหิดกลายสภาพเป็นพลาสมา แล้วจึงใช้เครื่อง Spectrometer ความไวสูงมาทำการวัด Spectrum ของไอพลาสมานั้น หลังจากนั้นจึงใช้ซอฟท์แวร์มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาว่าตัวอย่างนั้นๆประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างและในปริมาณเท่าไร ดังนั้นจึงสามารถใช้วิเคราะห์ลึกลงไปในแต่ละชั้นผิวของตัวอย่างได้อย่างไม่จำกัด ( Depth Profile ) และเป็นเทคนิคที่ใช้บนยานสำรวจพื้นผิวดาวเคราะห์ของ NASA

@ ตัวแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์จะเป็นเพียงหลอดซีนอนแฟลชแลมป์เท่านั้น    จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและราคาไม่แพง ตัววัดสัญญาณของ Spectrometer ก็เป็นแบบที่ไม่ต้องใช้ไนโตรเจนเหลวในการระบายความร้อน  จึงทำให้ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่าย  อีกทั้งยังใช้เวลาในการวัดแต่ละตัวอย่างเพียง 3 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสะดวกและรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคชนิดอื่นๆ

@ วัดค่าได้ในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้เพื่อการ Monitoring ปฏิกริยาต่างๆได้ ( Kinetics )

@ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

 


การประยุกต์ใช้งาน :

 

@ ใช้วิเคราะห์หาธาตุ Beryllium ( Be ) ที่เจือปนอยู่ในอัญมณีทับทิม ( Ruby ) หรือพลอยสีน้ำเงิน ( Sapphires )

@ ใช้วิเคราะห์หาธาตุอันตรายตามมาตรฐาน RoHS/WEEE เช่น Lead , Cadmium , Mercury , Chromium เป็นต้น

@ ใช้วิเคราะห์หาธาตุที่เจือปนอยู่ในผลึก Quartz/Silicon ที่ใช้ทำ Solar Cells เช่น Fe , Al , Ca , Ti , Ni , Cu , Cr เป็นต้น

@ ใช้วิเคราะห์หาธาตุในพืช , ในดิน หรือในปุ๋ย เช่น P , K , Ca , Mg , S หรืออื่นๆ

@ ใช้วิเคราะห์หาธาตุ Pb ที่อยู่ในภาพวาดมีค่า เป็นต้น


สาขาที่ใช้งาน : อัญมณี , เหมืองแร่ , ธรณีวิทยา , ชีววิทยา , วัสดุศาสตร์ , พลาสติก , แก้ว , โลหะวิทยา หรือ Nanotechnology เป็นต้น


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ