เครื่องจำลองแสงอาทิตย์ ( Solar Simulator ) / เครื่องทดสอบค่า SPF ( Sunscreen Analyzer )

   

   By Solar Light

 

@ เป็นเครื่องจำลองแสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ ( Solar Simulator ) เช่น UVA , UVB , Visible , Infrared หรือ Full Spectrum

@ มีรุ่นมาตรฐานให้เลือกใช้งานหลายรุ่น เช่น

  • รุ่นใช้ทดสอบค่า In-Vivo SPF ( Sun Protection Factor ) ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด ( Sun Screen UVA/UVB )
  • รุ่นใช้ทดสอบค่า In-Vitro SPF ( Sun Protection Factor ) ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแดด ( Sun Screen UVA/UVB ) 
  • รุ่นใช้ทดสอบความไวต่อแดดของผิวหนังทางคลีนิกโรคผิวหนัง และงานวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • รุ่นใช้ทดสอบความทนทานต่อแดดของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ( Photo Stability )
  • รุ่นใช้ทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ( Solar Cell / PV / Photovoltaic I-V Tester )
  • รุ่นใช้ทดสอบทางชีววิทยาเชิงแสง ( Photobiology ) เช่น เซลล์เนื้อเยื่อ , ผิวหนังเทียม , มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น
  • รุ่นใช้ทดสอบการซีดจางของวัสดุจากแสง UV เช่น พลาสติก , สี , ผิวเคลือบ , ไวนีล , สิ่งทอ หรือวัสดุใดๆ
  • นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบตามความต้องการใช้งานในด้านต่างๆ หรือตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการได้
 
 

 


 Catalog :  ดูรายละเอียดได้จาก

Visitors: 31,339