เครื่องวัดค่ากำลังงานแสงเชิงสเปกตรัม ( Spectroradiometer )

 

             

 

 

 

 

@ ใช้วัดค่ากำลังงานแสงเชิงสเปกตรัม จากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , แสงเลเซอร์ เป็นต้น

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectroradiometer , วัดกำลังงานแสงในรูปของสเปกตรัม ( uW/cm2/nm ) ได้

@ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตั้งแต่ความยาวคลื่น 200 – 2500 nm  เช่น UV / VIS / UV-VIS และ UV-VIS-NIR 

@ วัดค่ากำลังงานแสงและพลังงานแสงทางด้าน Radiometric ได้ครบถ้วน เช่น uJoule , uJoule/cm2 , uW และ uW/cm2

@ วัดค่าความเข้มแสงทางด้าน Photometric ได้ครบถ้วน เช่น Lumen , Lux ( Lumen/m2 ) , Candela 

@ วัดค่าความเข้มแสงในรูปของ PAR , PPFD ได้ครบถ้วน เช่น uMol , uMol/s , uMol/m2 และ uMol/s/m2

@ วัดค่าทาง Colorimetric ได้ครบถ้วน เช่น

§     Color Temperature ( อุณหภูมิสีของแสง )

§     Color Coordinate ( โคออดิเนตสีของแสง ) 

§     Chromaticity Diagram ( ชาร์ทสีของแสง )

§     Dominant Wavelength

§     Purity

§     Central Wavelength

§     Peak Wavelength

§     Centroid

§     CRI ( Color Rendering Index )

§     CQS ( Color Quality Scale )                                                                                                     

@ มีหัววัดแสงทั้งชนิด Cosine Corrector แบบมุมรับแสง 180 องศา หรือ 5 องศา และชนิด Integrating Sphere ให้เลือกใช้

@ วัดค่าความเข้มแสงได้ในแบบต่อเนื่องตามเวลา ( Lumen Maintenance ) ใช้ในการ Monitoring แหล่งกำเนิดแสงได้

@ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

มีมาตรฐานการวัดแสงตาม NIST ( USA ) และ NPL ( UK ) พร้อมใบรับรอง

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , สามารถนำไปใช้งานนอกสถานที่ได้ , มีแบตเตอรี่สำรองให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

 

การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดและติดตามค่ากำลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum & Irradiance Monitoring System )

@ ใช้วัดและติดตามปริมาณแสงยูวีที่เป็นอันตราย ( UVA / UVB / UVC Monitoring System )

@ ใช้ตรวจสอบคุณภาพความสว่างและพารามิเตอร์ทางแสงของหลอดไฟ ( Lamp Quality Control )

@ ใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุแบบไม่สัมผัสทางอุณหภาพ ( Pyrometry ) เช่น อุณหภูมิสีของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสงที่ให้-ความร้อนสูง , อุณหภูมิของใบจักรในโรงผลิตไฟฟ้า , อุณหภูมิของโลหะหลอมเหลว , เปลวไฟ , พลาสม่า เป็นต้น

@ ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้หาค่าความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ ( Aerosal Optical Depth หรือ Aerosal Optical Thickness ) , ใช้หาค่าปริมาณก๊าซพิษ เป็นต้น

@ ใช้วัดแสงของเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบ Flash Type เพื่อควบคุมคุณภาพของโซล่าร์เซล ( Solar Simulator Tester )

@ ใช้วัดการสะท้อนและดูดกลืนแสงของ ใบพืช-พื้นดิน สำหรับประยุกต์ใช้งานทางด้าน Remote Sensing & GIS 

 

 

สาขาที่ใช้งาน :  วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ , โซล่าร์เซล , ผลิตหลอดและโคมไฟฟ้า , อุตุนิยมวิทยา , มาตรวิทยา , ศึกษาสภาวะภูมิอากาศ , การเพาะปลูกพืชในโรงเรือน Horticulture ) , การสำรวจจากระยะไกล เป็นต้น

 

 

 


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ 

Visitors: 31,338