เครื่องวัดค่ากำลังงานแสงเชิงสเปกตรัมสำหรับ LED ( LED Spectroradiometer )

   

              

 @ ใช้วัดค่ากำลังงานแสงและค่าพารามิเตอร์ทางแสงจากแหล่งกำเนิดแสงชนิด LED ( Light Emitting Diode )

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Spectroradiometer , สามารถวัดกำลังงานแสงในรูปของ Spectrum ( uW/cm2/nm ) ได้

@ ใช้ Integrating Sphere พร้อม Adaptor สำหรับวัด LED ขนาด 3 - 5 - 8  mm. , ใช้วัด LED แบบ CHIP ได้

@ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 200 – 2500 nm  เช่น UV / VIS / UV-VIS และ UV-VIS-NIR เป็นต้น

@ วัดค่ากำลังงานแสงและพลังงานแสงทางด้าน Radiometric ได้ครบถ้วน เช่น uJoule , uJoule/cm2 , uW และ uW/cm2

@ วัดค่าความเข้มแสงทางด้าน Photometric ได้ครบถ้วน เช่น Lumen , Lux ( Lumen/m2 ) , Candela ( Foot-Candle )

@ วัดค่าความเข้มแสงในรูปของ Photon ได้ครบถ้วน เช่น uMol , uMol/s , uMol/m2 และ uMol/s/m2

@ วัดค่าทาง Colorimetric และพารามิเตอร์ต่างๆของ LED ได้ครบถ้วน เช่น

§  Color Temperature ( อุณหภูมิสีของแสง )

§  Color Coordinate ( โคออดิเนตสีของแสง ) 

§  Chromaticity Diagram ( ชาร์ทสีของแสง )

§  Dominant Wavelength

§  Purity

§  Central Wavelength

§  Peak Wavelength

§  Centroid

§  CRI ( Color Rendering Index )

§  CQS ( Color Quality Scale )                                                                                                     

@ วัดค่าความเข้มแสงได้ในแบบต่อเนื่องตามเวลา ( Lumen Maintenance ) ใช้สำหรับ LED Monitoring ได้

@ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

มีมาตรฐานการวัดแสงตาม NIST ( USA ) และ NPL ( UK ) พร้อมใบรับรอง

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 

การประยุกต์ใช้งาน :  ใช้วัดหลอด LED , จอภาพทีวี-ดิสเพลย์-สมาร์ทโฟน ชนิด LED / LCD / Plasma / CRT ได้

 

สาขาที่ใช้งาน :  งานวิจัย LED , ผลิตหลอด LED , ผลิตจอภาพ-จอแสดงผล , ผลิตโคมไฟฟ้าแบบ LED เป็นต้น

 

    Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ      Visitors: 31,337