เครื่องมือวัดด้านสี ( Color Measurements )

   

  • Setup 8 Color reflection measurement.jpg
    @ ใช้วัดสีกับตัวอย่างได้ทุกชนิดทั้ง วัสดุทึบแสง-โปร่งใส โลหะ ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง ผง เมล็ดพืช อัญมณี @ วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b*) ทั้งแบบมุมมอง 2 แ...

  • NS-800 Full.jpg
    @ เป็นเครื่องวัดสี-เทียบสี-ค่าความแตกต่างสี แบบพกพา ,มีทั้งชนิดColorimeter และ Color Spectrophotometer @ มีหลายรุ่นทั้งแบบ วัดแนวตั้ง-แนวนอน , วัดผิวเรียบ-ผิวโค้ง-ผิวเว้...
Visitors: 31,339