เครื่องวัดสเปคตรัมแสงและพารามิเตอร์แสง LED แบบมือถือ ( Handheld LED Spectrometer )

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      @ ใช้วัดค่าความเข้มแสงและพารามิเตอร์ต่างๆทางแสงจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดไฟ/โคมไฟ/LED เป็นต้น

      @ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Spectrometer , วัดค่าความเข้มแสง ( Lux ) และสเปกตรัมของแสงได้

      @ ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางแสงได้มากมาย เช่น CRI/CQS/CCT/BIN/PAR-PPFD/Flicker เป็นต้น

      @ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความต้องการ เช่น MF250N/MK350D/MK350NP/MK350SP

      @ วัดและบันทึกค่าใน Micro SD Card หรือ วัดและบันทึกค่าด้วย Tablet/Smartphone ผ่าน Wifi/Buletooth 

      @ วัดค่าต่างๆได้ในแบบต่อเนื่องตามเวลา ( Real Time ) ใช้ในการวัด Lumen Maintenance ของแหล่งกำเนิดแสงได้ 

      @ พกพาได้ ( Handheld ) , น้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสถานที่

 

    การประยุกต์ใช้งาน :

      @ ใช้ตรวจสอบคุณภาพความสว่างและพารามิเตอร์ทางแสงของ หลอดไฟ/โคมไฟ/LED

      @ ใช้ตรวจสอบคุณภาพความสว่างและพารามิเตอร์ทางแสงของ หน้าจอแสดงผล LCD/LED/OLED/Smartphone

      @ ใช้ในการออกแบบระบบแสงทางสถาปัตยกรรมอาคารหรือโรงงาน ( Architecture Lighting Design )

      @ ใช้ในการออกแบบระบบแสงเวที หรือ ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ ( Television Studio Lighting Design )

      @ ใช้ในการวัดแสงและควบคุมแสงที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( PAR-PPFD/Horticulture )

 

     สาขาที่ใช้งาน :  ผู้ผลิตหลอดและโคมไฟฟ้า , ผู้ผลิตจอแสดงผล , นักออกแบบระบบแสงทางสถาปัตยกรรม หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพระบบแสง , การเพาะปลูกพืชในโรงเรือนด้วย LED ป็นต้น

 


 • MF250N_UPRtek_01.jpg
  @ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดค่าความเป็นอันตรายจากการกระพริบของหลอดไฟ เช่น §Flicker Frequency( ความถี่การกระพริบ ) §Percent Flicker( เปอร์เซ็นต์การกระพริบ ) §Flicker Index(...

 • MK350D 2.jpg
  @ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดความเข้มแสง( 70 - 70,000 Lux )ของหลอดไฟ , หลอดLED ,โคมไฟ เป็นต้น @ ใช้วัดสเปกตรัมของแสง(380 - 780 nm)และค่าพารามิเตอร์อื่นๆทางแสงได้ เช่น Ill...

 • MK350N Plus 1.jpg
  @ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดความเข้มแสง( 5 - 100,000 Lux )ของหลอดไฟ , หลอดLED ,โคมไฟ เป็นต้น @ ใช้วัดสเปกตรัมของแสง(380 - 780 nm)และค่าพารามิเตอร์อื่นๆทางแสงได้ เช่น Illumi...

 • MK350S_001.jpg
  @ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดความเข้มแสง( 1 - 150,000 Lux )ของหลอดไฟ , หลอดLED ,โคมไฟ เป็นต้น @ ใช้วัดสเปกตรัมของแสง(380 - 780 nm)และค่าพารามิเตอร์อื่นๆทางแสงได้ เช่น Illuminance ( L...

 • Wing WiFi SD Card 2.jpg
  @ เป็น Micro SD Memory Cardขนาด8 GB+ Wifi Connectionสำหรับใช้วัดและบันทึกค่าด้วยTablet/Smartphone@ สนับสนุนการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการAndroidและiOS@ ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใช้งานได้ฟ...

 • uSPECTRUM-view.jpg
  @ เป็นซอฟท์แวร์สำหรับใช้งานเครื่องบนระบบปฏิบัติการWindowsด้วยPC/Notebook@ เชื่อมต่อใช้งานได้หลายเครื่องพร้อมกัน ผ่านสายUSB หรือUSB HUB
Visitors: 31,337