เครื่องวัดแสงยูวีบี ( UVB Meter , mW/cm2 )


 
@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVB ( 280 - 320 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-19.99 mW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 0.01 mW/cm2


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้ทดสอบอายุการใช้งานของหลอด UVB ( UVB Lamp Aging Test )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UVB ของแผ่นอครีลิคกรองแสง ( Acrylic Shield Transmission )

@ ใช้เปรียบเทียบระดับการป้องกันแสง UVB ของแว่นกันแดด ( Eyewear UVB Block Comparison )

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UVB ของกระจก/ฟิล์มกรองแสง Window Film/Tint Transmission ) 

Visitors: 26,355