เครื่องวัดแสงยูวีซี ( UVC Meter , uW/cm2 )


 


@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVC ( 246 - 262 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-1999 uW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 1 uW/cm2


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้ทดสอบอายุการใช้งานของหลอด UVC ที่ใช้ฆ่าเชื้อ ( UVC Germicidal Lamp Aging Test )

@ ใช้ทดสอบแสงรั่วจากหลอด UVC ที่ใช้ฆ่าเชื้อ Germicidal Lamp Fixture Light Leak ) 

@ ใช้เปรียบเทียบระดับการป้องกันแสง UVC ของแว่นกันแดด ( Eyewear UVC Block Comparison )

Visitors: 26,354