เครื่องวัดปริมาณวิตะมินดีของแหล่งกำเนิดแสง ( Vitamin D Meter , IU/min )


 

@ เป็นมิเตอร์วัดปริมาณวิตะมินดีจากแหล่งกำเนิดแสงต่างๆ ในช่วงความยาวคลื่น UV ( 280 - 400 nm )

@ ช่วงปริมาณที่วัดได้ 0-1999 IU/min 

@ ความละเอียดการวัด 1 IU/min


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดปริมาณวิตะมินดีจากแหล่งกำเนิดแสงใดๆ ( Vitamin D Dose in IU/min )

@ ใช้วัดความเข้มแสงหลอดไฟ เป็นปริมาณวิตะมินดี Lamp Intensity in Terms of Vitamin D Production )

ใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์ เป็นปริมาณวิตะมินดี Solar Intensity in Terms of Vitamin D Production )

Visitors: 26,355