เครื่องวัดแสงยูวีที่ทำให้เกิดผื่นแดงบนผิวหนัง ( Erythema UV Meter , MED/hr )

Visitors: 26,355