เครื่องวัดแสง UVA ( uW/cm2 )


@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVA ( 320 - 400 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-1999 uW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 1 uW/cm2

 

การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UVA ของกระจก/ฟิล์มกรองแสง Window Film/Tint Transmission ) 

@ ใช้ทดสอบปริมาณแสง UVA ของหลอดไฟภายในบ้าน/สำนักงาน ( Level UVA from Household Lamps )

@ ใช้ทดสอบปริมาณแสง UVA ในระดับพื้นของสนามกีฬา/โรงยิม Ground-level UVA from Stadium Lighting )

ใช้ทดสอบปริมาณแสง UVA ในพื้นที่ร่มนอกอาคาร Outdoor Shady Area Readings )

Visitors: 26,353