เครื่องวัดแสง UVA & UVB ( uW/cm2 )@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่น UVA+UVB ( 280 - 400 nm )

@ ช่วงกำลังงานแสงที่วัดได้ 0-1999 uW/cm2 

@ ความละเอียดการวัด 1 uW/cm2


การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดการส่งผ่านแสง UV ของกระจก/ฟิล์มกรองแสง Window Film/Tint Transmission ) 

@ ใช้ทดสอบปริมาณแสง UV ของหลอดไฟภายในบ้าน/สำนักงาน ( Level UV from Household Lamps )

@ ใช้ทดสอบปริมาณแสง UV ในระดับพื้นของสนามกีฬา/โรงยิม Ground-level UV from Stadium Lighting )

ใช้ทดสอบปริมาณแสง UV ในพื้นที่ร่มนอกอาคาร Outdoor Shady Area Readings )

Visitors: 26,354