เครื่องวัดสเปคตรัมและพารามิเตอร์แสงสำหรับการเพาะปลูกพืชแบบมือถือ ( Handheld PAR-PPFD Spectrometer )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

@ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดความเข้มแสง ( Lux ) ของหลอดไฟ , หลอด LED , โคมไฟ เป็นต้น

@ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดกำลังงานแสง ( W/m2 ) ของหลอดไฟ , หลอด LED , โคมไฟ เป็นต้น

@ เป็นมิเตอร์ที่ใชัวัดปริมาณแสง μmol/m2*s ) สำหรับการเพาะปลูกพืช ( PAR-PPFD )

@ ใช้วัดสเปกตรัมของแสงตามความยาวคลื่น ( nm และค่าพารามิเตอร์อื่นๆทางแสงได้ เช่น

 • Illuminance ( Lux ) / Foot Candle ( fc )
 • Correlated Color Temperature ( CCT )
 • CIE Chromaticity Coordinates ( CIE 1931 x , y Coordinates / CIE 1976 u' , v' Coordinates )
 • △x , △y , △u' , △v'
 • Delta uv ( Duv )
 • Dominant Wavelength ( λd )
 • Excitation Purity
 • Color Rendering Index ( CRI , Ra / R1 to R15 )
 • Spectral Power Distribution ( SPD , mW/m2 )
 • Peak Wavelength ( λp )
 • Peak Wavelength Value ( λpV )
 • Intergration Time ( I-Time )
 • Irradiance ( W/m2 )
 • Photosynthetically Active Radiation ( PAR )
 • PPFD ( μmol/m2*s )
 • PFD-UV ( μmol/m2*s )
 • PFD-B ( μmol/m2*s )
 • PFD-G ( μmol/m2*s )
 • PFD-R ( μmol/m2*s )
 • PFD-FR ( μmol/m2*s )

 

@ วัดและบันทึกค่าใน Micro SD Card หรือ วัดและบันทึกค่าด้วย Tablet/Smartphone ผ่าน Wifi 

@ สนับสนุนการใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android , iOS และ Windows  

@ วัดค่าต่างๆได้ในแบบต่อเนื่องตามเวลา Real Time ) ใช้ในการ Monitoring แหล่งกำเนิดแสงได้

@ พกพาได้ ( Handheld ) , น้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้ทุกสถานที่

เหมาะสำหรับการใช้งานทางด้านการวัดแสงทั่วไป และ การวัดแสงสำหรับเพาะปลูกพืชในโรงเรือนด้วย LED

@ สนใจสินค้า สอบถามได้ที่ Line @spectral หรือ info@spectralinstrument.com ครับ

Visitors: 31,338