Portable Spectrometer ( เครื่องวัดแสงและรังสีเชิงสเปกตรัมแบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

Portable Spectrometer

เครื่องวัดแสงและรังสีเชิงสเปกตรัมแบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

v  ลักษณะทั่วไป

§  ใช้วัดสเปกตรัมแสงและรังสีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

§  ใช้วัดสเปกตรัมจากแหล่งกำเนิดแสงและรังสีได้ทุกชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , LED เป็นต้น

§  วัดและบันทึกค่าได้ในแบบ Real-time On-line เพื่อการ Monitoring แหล่งกำเนิดแสง

§  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

§  ใช้หัวรับแสงรุ่นมาตรฐาน ขนาดมุมรับแสง 25 องศา และ 180 องศา ( FOV )

 

v  ตัวอย่างการใช้งาน

§  ใช้วัดสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum ) , หลอดไฟฟ้า & LED ( Lighting Spectrum )

§  ใช้วัดสเปกตรัมของรังสียูวี ( UV Spectrum ) เช่น UVA / UVB / UVC

§  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้หาค่าความหนาแน่นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศ ( AOD* /AOT* ) , ใช้หาค่าปริมาณก๊าซพิษ เป็นต้น 

( *AOD :  Aerosol Optical Depth / *AOT :  Aerosol Optical Thickness )

 

v  สาขาที่ใช้งาน

§  วิจัยแสงอาทิตย์-แหล่งกำเนิดแสง-รังสี , อุตุนิยมวิทยา , วิจัยชั้นบรรยากาศ-สภาวะภูมิอากาศ

 


 • New-Mini-190.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer Mini4096CLAVANTES§200 to 1100 nm spectral range §0.5 nm FWHM resolution

 • ULS4096CL EVO.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer ULS4096CLAVANTESสมาชิกใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวม...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR256-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR512-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

 • Avafield-Edu.JPG
  AvaField-EDUAVANTES§350 to 1050 nm spectral range§2.5 nm FWHM resolution §สำหรับใช้งานเบื้องต้นเพื่อการศึกษา

 • Avafield-1.JPG
  AvaField-1ยี่ห้อAVANTES§ 300 to 1100 nm spectral range§ 1.4 nm FWHM resolution § สำหรับใช้งานเพื่อการวิจัยทั่วไป

 • Avafield-2.JPG
  AvaField-2ยี่ห้อAVANTES§ 300 to 1700 nm spectral range§ 1.4 nm FWHM resolution@ 300 - 1100 nm§ 5 nm FWHM resolution @ 1050 - 1700 nm § สำหรับใช้งานเพื่อการวิจัยทั่วไป

 • Avafield-3.JPG
  AvaField-3ยี่ห้อAVANTES§ 300 to2500 nm spectral range§ 1.4 nm FWHM resolution@ 300 - 1100 nm§ 15 nm FWHM resolution @ 1000 -2500 nm § สำหรับใช้งานเพื่อการวิจัยทั่วไป

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 • Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 45 ํ FOV
  หัวรับแสงขนาดมุมรับแสง 5 องศา / 45 องศา ( Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 45 ํ FOV )

Visitors: 25,106