Spectrometer ( เครื่องวัดสเปกตรัมแสง )

 

Spectrometer

 เครื่องวัดสเปกตรัมแสง )

 

v  ลักษณะทั่วไป

Øใช้วัดสเปกตรัมแสงและรังสี ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR

Øใช้วัดสเปกตรัมจากแหล่งกำเนิดแสงได้ทุกชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , LED เป็นต้น

Øวัดและบันทึกค่าได้ในแบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor แหล่งกำเนิดแสง

Øบันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ 

Øใช้หัวรับแสงรุ่นมาตรฐาน ขนาดมุมรับแสง ( FOV ) 25 องศา และ 180 องศา 

 

v  ตัวอย่างการใช้งาน

Øใช้วัดสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum ) , หลอดไฟฟ้า & LED ( Lighting Spectrum )

Øใช้วัดสเปกตรัมของรังสียูวี ( UV Spectrum ) เช่น UVA / UVB / UVC 

Øใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศเพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  เช่น ใช้หาค่าความหนาแน่นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศ ( AOD /AOT ) , ใช้หาค่าปริมาณก๊าซพิษ เป็นต้น 

  ( AOD :  Aerosol Optical Depth / AOT :  Aerosol Optical Thickness )

 

v  สาขาที่ใช้งาน 

Øวิจัยแสงอาทิตย์-แหล่งกำเนิดแสง-รังสี , อุตุนิยมวิทยา , วิจัยชั้นบรรยากาศ-สภาวะภูมิอากาศ

 

  


 • ULS4096CL EVO.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer ULS4096CL AVANTES สมาชิกรุ่นใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีตัวรับแสงCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD(Charge Couple...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS-NIR SpectrometerNIR256-2.5 AVANTES UV-VIS-NIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล สามารถเลือกโหมดLN ( low noise...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR512-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

 • Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 45 ํ FOV
  Cosine Corrector for UV/VIS/NIR

  หัวรับแสงขนาดมุมรับแสง 5 องศา / 45 องศา
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Visitors: 27,475