Spectroradiometer ( เครื่องวัดค่ากำลังงานแสงและรังสีเชิงสเปกตรัม )

 

Spectroradiometer 

เครื่องวัดกำลังงานแสงและรังสีเชิงสเปกตรัม )

 

v  ลักษณะทั่วไป

Øใช้วัดสเปกตรัมแสงและรังสี ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR ( Spectrometer Mode )

Øใช้วัดค่ากำลังงานแสงและรังสีเชิงสเปกตรัม ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR              

  ( Spectroradiometer Mode )

Øใช้วัดสเปกตรัมจากแหล่งกำเนิดแสงและรังสีได้ทุกชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , LED เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าความเข้มแสงทางด้าน Photometry ได้ทุกหน่วยวัด ( Lumen , Lumen/m2 or Lux , Candela )

Ø  ใช้วัดค่ากำลังงานและพลังงานรังสีทางด้าน Radiometryได้ทุกหน่วยวัด ( uW , uW/cm2,uJoule , uJoule/cm2 )

Ø  ใช้วัดค่าปริมาณแสงสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืช ( PAR :  Photosynthetically Active Radiation )

* PPF :  Photosynthetic Photon Flux ( uMol , uMol/s )

* PPFD :  Photosynthetic Photon Flux Density ( uMol/m2 , uMol/s/m2 )

Ø  ใช้วัดค่าพารามิเตอร์สีของแสงทางด้าน Colorimetry ได้ทุกหน่วยวัด                                

 ( CCT / CRI Ra / CRI R1-R14 / CQS Qa / CQS Q1-Q15 / CIE 1931 / CIE 1976 เป็นต้น )

Ø  วัดและบันทึกค่าได้ในแบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor แหล่งกำเนิดแสง

Ø  บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Ø  วัดรังสี UV ได้ตามมาตรฐาน NPL พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ( Calibration Certificate )

Ø  วัดแสง VIS และรังสี NIR ได้ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ( Calibration Certificate )

NPL :  National Physical Laboratory / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สหราชอาณาจักร ( UK )

NIST :  National Institute of Standards and Technology / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ( USA )

Ø  ใช้หัวรับแสงรุ่นมาตรฐาน ขนาดมุมรับแสง ( FOV ) 180 องศา 

 

 v  ตัวอย่างการใช้งาน

Øใช้วัดค่ากำลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum & Irradiance Monitoring System )

Øใช้วัดปริมาณรังสียูวีที่เป็นอันตราย ( UVA / UVB / UVC Monitoring System )

Øใช้ตรวจสอบคุณภาพความสว่างและพารามิเตอร์ทางแสงของหลอดไฟ ( Lamp Quality Control )

Øใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุแบบไม่สัมผัสทางอุณหภาพ ( Pyrometry ) เช่น อุณหภูมิสีของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ความร้อนสูง , อุณหภูมิของใบจักรในโรงผลิตไฟฟ้า , อุณหภูมิของโลหะหลอมเหลว , เปลวไฟ , พลาสมา เป็นต้น

Øใช้วัดค่ากำลังงานแสงของเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบแฟลช ( Flash Type Solar Simulator ) เพื่อใช้ควบคุมมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ( Solar Cell Panel )

Øใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้หาค่าความหนาแน่นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศ ( AOD /AOT ) , ใช้หาค่าปริมาณก๊าซพิษ เป็นต้น ( AOD :  Aerosol Optical Depth / AOT :  Aerosol Optical Thickness )

 Øใช้วัดค่าปริมาณแสงที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิด ( PAR-PPFD / PPF / PFD ) สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน 

  ( Horticulture )

 

v  สาขาที่ใช้งาน

Ø  วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์-เซลล์แสงอาทิตย์ , ผลิตหลอดและโคมไฟฟ้า , อุตุนิยมวิทยา-ภูมิอากาศมาตรวิทยา , การเพาะปลูกพืชในโรงเรือนด้วย LED เป็นต้น

 

 


 • ULS2048.JPG
  UV-VIS Ava-Irrad-A ULS2048AVANTESAVANTESAvaSpec-ULS2048 สามารถใช้งานได้หลายหลายประเภท ในช่วงUV / VISด้วยการตอบสนองที่โดดเด่นจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในงานหลากหลายประเภท§200 to 1100 n...

 • ULS4096CL EVO.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer ULS4096CLAVANTESสมาชิกใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวม...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR256-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR512-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

 • ( Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 25 ํ / 45 ํ FOV )
  Cosine Corrector for UV/VIS/NIR

  หัวรับแสงขนาดมุมรับแสง 5 องศา / 25 องศา / 45 องศา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 27,474