Portable Spectroradiometer ( เครื่องวัดค่ากำลังงานแสงและรังสีเชิงสเปกตรัมแบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

 Portable Spectroradiometer 

เครื่องวัดกำลังงานแสงและรังสีเชิงสเปกตรัมแบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

v  ลักษณะทั่วไป

Øใช้วัดสเปกตรัมแสงและรังสีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR ( Spectrometer Mode )

Øใช้วัดสเปกตรัมค่ากำลังงานแสงและรังสีในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR ( Spectroradiometer Mode )

Øใช้วัดสเปกตรัมจากแหล่งกำเนิดแสงและรังสีได้ทุกชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , LED เป็นต้น

Øใช้วัดค่าความเข้มแสงทางด้าน Photometry ได้ทุกหน่วยวัด ( Lumen , Lumen/m2 or Lux , Candela )

Øใช้วัดค่ากำลังงานและพลังงานรังสีทางด้าน Radiometry ได้ทุกหน่วยวัด ( uW , uW/cm2,uJoule , uJoule/cm2 )

Øใช้วัดค่าปริมาณแสงสำหรับการสังเคราะห์แสงของพืช ( PAR :  Photosynthetically Active Radiation )

* PPF :  Photosynthetic Photon Flux ( uMol , uMol/s )

* PPFD :  Photosynthetic Photon Flux Density ( uMol/m2 , uMol/s/m2 )

Øใช้วัดค่าพารามิเตอร์สีของแสงทางด้าน Colorimetry ได้ทุกหน่วยวัด                                                                                   

  ( CCT / CRI Ra / CRI R1-R14 / CQS Qa / CQS Q1-Q15 / CIE 1931 / CIE 1976 เป็นต้น )

Øวัดและบันทึกค่าได้ในแบบ Real-time On-line เพื่อการ Monitoring แหล่งกำเนิดแสง

Øบันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ

Øวัดรังสี UV ได้ตามมาตรฐาน NPL* พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ( Calibration Certificate )

Øวัดแสง VIS และรังสี NIR ได้ตามมาตรฐาน NIST* พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ ( Calibration Certificate )

* NPL :  National Physical Laboratory / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สหราชอาณาจักร ( UK )

* NIST :  National Institute of Standards and Technology / สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ( USA )

Øใช้หัวรับแสงรุ่นมาตรฐาน ขนาดมุมรับแสง 180 องศา ( FOV )

 

 v  ตัวอย่างการใช้งาน

§  ใช้วัดและติดตามค่ากำลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum & Irradiance Monitoring System )

§  ใช้วัดและติดตามปริมาณแสงยูวีที่เป็นอันตราย ( UVA / UVB / UVC Monitoring System )

§  ใช้ตรวจสอบคุณภาพความสว่างและพารามิเตอร์ทางแสงของหลอดไฟ ( Lamp Quality Control )

§  ใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุแบบไม่สัมผัสทางอุณหภาพ ( Pyrometry ) เช่น อุณหภูมิสีของวัตถุหรือแหล่งกำเนิดแสงที่ให้ความร้อนสูง , อุณหภูมิของใบจักรในโรงผลิตไฟฟ้า , อุณหภูมิของโลหะหลอมเหลว , เปลวไฟ , พลาสมา เป็นต้น

§  ใช้วัดสเปกตรัมแสงของเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบแฟลช ( Flash Type Solar Simulator Tester ) สำหรับใช้ควบคุมมาตรฐานการทดสอบแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ( Solar Cell Panel )

§  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศ เพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้หาค่าความหนาแน่นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศ ( AOD* /AOT* ) , ใช้หาค่าปริมาณก๊าซพิษ ( *AOD :  Aerosol Optical Depth / *AOT :  Aerosol Optical Thickness ) เป็นต้น 

§  ใช้วัดค่าปริมาณแสงที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของพืชแต่ละชนิด ( PAR-PPFD / PPF )  สำหรับการเพาะปลูกพืชในโรงเรือน ( Horticulture )

 

v  สาขาที่ใช้งาน

§  วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์-เซลล์แสงอาทิตย์ , ผลิตหลอดและโคมไฟฟ้า , อุตุนิยมวิทยา-ภูมิอากาศ , มาตรวิทยา , การเพาะปลูกพืชในโรงเรือน , การสำรวจจากระยะไกล เป็นต้น

 

 


 • ULS2048.JPG
  UV-VIS Absorption Spectrometer ULS2048AVANTESAVANTESAvaSpec-ULS2048 สามารถใช้งานได้หลายหลายประเภท ในช่วง UV / VIS ด้วยการตอบสนองที่โดดเด่นจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในงานหลากหลายประเภท...

 • ULS4096CL EVO.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer ULS4096CLAVANTESสมาชิกใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีCMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD (Charge Coupled Device )รวม...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR256-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS Absorption SpectrometerNIR512-2.5AVANTESNIRสเปกโตรมิเตอร์มีคุณสมบัติเด่นด้วยความไวในการตรวจวัดและมีน้ำหนักน้อย ด้วยInGaAs Detectors 256พิกเซล และ 512 พิกเซล สามารถเลือกโหมดL...

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 • ( Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 25 ํ / 45 ํ FOV )
  หัวรับแสงขนาดมุมรับแสง 5 องศา / 25 องศา / 45 องศา ( Cosine Corrector for UV/VIS/NIR , 5.0 ํ / 25 ํ / 45 ํ FOV )

Visitors: 25,106