Colorimeter / Color Spectrophotometer ( Handheld ) ( เครื่องวัดค่าสีแบบพกพา )

                     Colorimeter / Color Spectrophotometer ( Handheld )                       ( เครื่องวัดสีแบบพกพา )

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้สำหรับวัดค่าสี-เปรียบเทียบสี-ความแตกต่างสี กับตัวอย่างวัสดุทึบแสงได้ทุกชนิด

Ø  มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานทั้งแบบ วัดแนวตั้ง / แนวนอน , วัดผิวเรียบ / ผิวโค้ง-ผิวเว้า

Ø  วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b* ) และมาตรฐานอื่นอีกมากมาย

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิง ( Reference Color ) และบอกค่าความแตกต่างสีได้ ( dE/dL*/da*/db* )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกค่าการชดเชยสีได้ ( Color Offset )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกว่า ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้ ( Pass / Fail )

Ø  วัดเทียบสีภายใต้แสงได้หลายชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , แสงหลอดไฟ ( หลอดไส้ / ฟลูออเรสเซนต์ / LED )

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบ-ผง-เมล็ดพืช-เม็ดยา ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  ทุกรุ่นสามารถวัดและบันทึกค่าได้ในตัว และมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

Ø  บันทึกข้อมูลค่าสีใน Excel และจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติด้วย Word

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสงของวัสดุได้ ( เฉพาะรุ่น Color Spectrophotometer )

Ø  พกพาได้ ( Handheld ) , น้ำหนักเบา , นำไปใช้งานได้ทุกสถานที่ 

 


 • NR110.jpg
  NR110 Precision Colorimeter 3nh Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d ) Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. Ø ตัว...

 • NR145.jpg
  NR145 Precision Colorimeter3nhØ ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศาØ พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.Ø ตัวอย่างที่ว...

 • NR20XE.jpg
  NR20XE Precision Colorimeter3nhØ ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศาØ พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.Ø ตัวอย่างที...

 • NR60CP-1.jpg
  NR60CP Colorimeter3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d )Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ผิวเรียบ / เส้นผ่า...

 • NR-200.jpg
  NR200 High Quality Colorimeter3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d )Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.Ø ตัวอย...

 • 2903516873_1139776931.220x220.jpg
  NH300 High Quality Colorimeter 3nhØระบบการวัด :SCI( วัดแบบรวมความเงา )Øมุมการวัด:ฉายแสง8องศา / รับแสง360องศา (d )Øพื้นที่การวัด : วงกลม,เส้นผ่านศูนย์กลาง8มม.Øตัวอย่างที่วัดได้ : ว...

 • NH310.jpg
  NH310 High Quality Colorimeter3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d )Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 8 มม. ...

 • NS800.jpg
  NS800 Color Spectrophotometer3nhØ ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศาØ พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.Ø ตัวอย่างที...

 • NS810.jpg
  NS810 Color Spectrophotometer 3nh Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. Ø ตัวอย่...

 • 820.jpg
  NS820 Color Spectrophotometer3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศาØ พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.Ø ตัวอย่างที่ว...

 • NS808.jpg
  NS808 Color Yxy Spectrophotometer( สำหรับวัดสีเครื่องหมายและป้ายจราจร )3nhØ ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา ( ตามมาตรฐาน CIE ...

 • YS3010.jpg
  YS3010 Economic Color Spectrophotometer3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา )Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐาน CIE No.15 ...

 • YS3020.jpg
  YS3020 Customized Aperture Color Spectrophotometer3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา )Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐาน...

 • YS3060.jpg
  YS3060 Accuracy Color Spectrophotometer3nhØ ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา )Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐาน CIE No.15 ...

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Visitors: 28,794