Color Spectrophotometer - Handheld ( เครื่องวัดสีแบบพกพา )

                     

                           

                      Colorimeter / Color Spectrophotometer ( Handheld )                       

( เครื่องวัดสีแบบพกพา )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้สำหรับวัดค่าสี-เปรียบเทียบสี-ความแตกต่างสี กับตัวอย่างวัสดุทึบแสงได้ทุกชนิด

Ø  มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานทั้งแบบ วัดแนวตั้ง-แนวนอน , วัดผิวเรียบ-ผิวโค้ง-ผิวเว้า

Ø  วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE L*a*b* และมาตรฐานอื่นอีกมากมาย

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิง ( Reference Color ) และบอกค่าความแตกต่างสีได้ ( dE/dL*/da*/db* )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกค่าการชดเชยสีได้ ( Color Offset )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกว่า ผ่าน ไม่ผ่าน ได้ ( Pass / Fail )

Ø  วัดเทียบสีภายใต้แสงได้หลายชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , แสงหลอดไฟ ( หลอดไส้ / ฟลูออเรสเซนต์ / LED )

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบ-ผง-เมล็ดพืช-เม็ดยา ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  ทุกรุ่นสามารถวัดและบันทึกค่าได้ในตัว และมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

Ø  บันทึกข้อมูลค่าสีใน Excel และจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติด้วย Word

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสงของวัสดุได้ ( เฉพาะรุ่น Color Spectrophotometer )

Ø  พกพาได้ ( Handheld ) , น้ำหนักเบา , นำไปใช้งานได้ทุกสถานที่  


 • ColorMeter SE-Pro-MAx 10.JPG
  ColorMeter SE / Pro / Max ( เครืองวัดสีขนาดเล็กแบบพกพา ) Øระบบการวัด :SCI( วัดแบบรวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง360องศา / รับแสง8องศา Øพื้นที่การวัด : วงกลม,เส้นผ่านศูนย์กลาง8มม...

 • NR110.jpg
  NR110 Precision Colorimeter Øระบบการวัด :SCI( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d ) Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. Ø ตัวอย...

 • NR145.jpg
  NR145 Precision Colorimeter Ø ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. Ø ตัวอย่างที...

 • NR20XE.jpg
  NR20XE Precision Colorimeter Ø ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. Ø ตัวอย่า...

 • NR60CP-1.jpg
  NR60CP Colorimeter Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d ) Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ผิวเรียบ & 4...

 • 2903516873_1139776931.220x220.jpg
  NR200 High Quality Colorimeter Øระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Øมุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d ) Øพื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. Øตัวอย่...

 • NH300.jpg
  NH300 High Quality Colorimeter Øระบบการวัด :SCI( วัดแบบรวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง8องศา / รับแสง360องศา (d ) Øพื้นที่การวัด : วงกลม,เส้นผ่านศูนย์กลาง8มม. Øตัวอย่างที่วัด...

 • NH310.jpg
  NH310 High Quality Colorimeter Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 8 องศา / รับแสง 360 องศา ( d ) Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 8 มม...

 • NS800.jpg
  NS800 Color Spectrophotometer Øระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา Øพื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. Øตัวอย่างที่...

 • NS810.jpg
  NS810 Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. Ø ตัวอย่างท...

 • 820.jpg
  NS820 Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา Ø พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. Ø ตัวอย่างที...

 • NS808.jpg
  NS808 Traffic Signs Color Spectrophotometer ( เครื่องวัดสีเครื่องหมายและป้ายจราจร ) Ø ระบบการวัด : SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 45 องศา / รับแสง 0 องศา ( ต...

 • YS3020.jpg
  YS3010 Economic Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐาน CIE No.15 ...

 • YS3020.jpg
  YS3020 Customized Aperture Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐา...

 • YS3060.jpg
  YS3060 Accuracy Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัด : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา ( ตามมาตรฐาน CIE No.15...

 • YS4560-3.jpg
  YS4510 Grating Color Spectrophotometer Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง 45องศา / รับแสง 0องศา (ตามมาตรฐานCIE No.15, GB/T3978, GB2893,GB/T18833 ,ISO 7724/...

 • YS4560-3.jpg
  YS4560 Grating Color Spectrophotometer Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง 45องศา / รับแสง 0องศา (ตามมาตรฐานCIE No.15, GB/T3978, GB2893,GB/T18833 ,ISO 772...

 • YS4560-3.jpg
  YS4580 Traffic Signs Grating Color Spectrophotometer ( เครื่องวัดสีเครื่องหมายและป้ายจราจร ) Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง 45องศา / รับแสง 0องศา (ตา...

 • YD5050-1.jpg
  YD5010 Grating Color Spectrodensitometer ( เครื่องวัดสีและความทึบแสงวัสดุ ) Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง 45องศา / รับแสง 0องศา(ตามมาตรฐานCIE No.15, ...

 • YD5050-1.jpg
  YS5050 Grating Color Spectrodensitometer (เครื่องวัดสีและความทึบแสงวัสดุ) Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) Øมุมการวัด:ฉายแสง 45องศา / รับแสง 0องศา(ตามมาตรฐานCIE No.15,ISO...

 • TS7600-1.jpg
  TS7600 Grating Color Spectrophotometer Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) / SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Øระบบการฉายแสง : Included UV( แบบรวมแสงยูวี) / Excluded UV ( แบบไม่รวมแ...

 • TS7600-2.jpg
  TS7700 Grating Color Spectrophotometer Øระบบการวัด :SCE (วัดแบบไม่รวมความเงา ) / SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) Øระบบการฉายแสง : Included UV( แบบรวมแสงยูวี) / Excluded UV ( แบบไม่รวมแ...
Visitors: 78,287