Color Spectrophotometer - Benchtop ( เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ )

 

Color Spectrophotometer ( Benchtop )

( เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ )

 

vลักษณะทั่วไป

Ø  ใช้สำหรับวัดค่าสี - เปรียบเทียบสี - ความแตกต่างสี กับตัวอย่างวัสดุทึบแสงได้ทุกชนิด

Ø  มี 2 รุ่นให้เลือกใช้งาน คือ YS6010 และ YS6060

Ø  วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b* ) และมาตรฐานอื่นอีกมากมาย

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิง ( Reference Color ) และบอกค่าความแตกต่างสีได้ ( dE/dL*/da*/db* )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกค่าการชดเชยสีได้ ( Color Offset )

Ø  วัดเทียบสีกับสีอ้างอิงและบอกว่า ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้ ( Pass / Fail )

Ø  วัดเทียบสีภายใต้แสงได้หลายชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , แสงหลอดไฟ ( หลอดไส้ / ฟลูออเรสเซนต์ / LED )

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี วัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดค่าสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบ-ผง-เมล็ดพืช-เม็ดยา ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

Ø  ทุกรุ่นสามารถวัดและบันทึกค่าได้ในตัว และมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์

Ø  บันทึกข้อมูลค่าสีใน Excel และจัดทำรายงานแบบอัตโนมัติด้วย Word

Ø  ใช้วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสง ( % Reflection ) และค่าการส่งผ่านแสง ( % Transmission ) ได้ 

Ø  สำหรับใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Benchtop ) หรือนอกสถานที่ ( Portable )

vตัวอย่างการใช้งาน :

Ø  ใช้วัดสี พลาสติก , สิ่งทอ , ผงสี , สีน้ำ , หมึกพิมพ์ , อาหาร , เครื่องสำอาง หรือตัวอย่างทั่วไป

vสาขาที่ใช้งาน :

Ø  ทุกสาขาและทั่วไป


  • YS6060-1.jpg
    YS6010 Benchtop Grating Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัดแบบสะท้อนแสง : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา (...

  • YS6060-1.jpg
    YS6060 Benchtop Grating Color Spectrophotometer Ø ระบบการวัด : SCI ( วัดแบบรวมความเงา ) / SCE ( วัดแบบไม่รวมความเงา ) Ø มุมการวัดแบบสะท้อนแสง : ฉายแสง 360 องศา / รับแสง 8 องศา (...
Visitors: 78,991