การส่งผ่านแสงวัสดุ


  • เครื่องวัดความหนาแน่นเชิงแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก

  • เครื่องวัดการส่งผ่านแสงวัสดุ ( ตั้งโต๊ะ )

  • เครื่องวัดการส่งผ่านแสงแผ่นฟิล์ม-กระจก ( พกพา )

  • เครื่องวัดการส่งผ่านแสงวัสดุ ( เชิงสเปกตรัม )
Visitors: 117,289