ฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์-ทัศนศาสตร์


 • เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์สำหรับวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
  ( พร้อม Materials Spectra Database )
  ( พร้อม Search & Library Function )
  ( พร้อม XYZ Stage Sample Holder )
  ( มีให้เลือกทั้งรุ่นเลเซอร์ 532 nm และ 785 nm )

 • เครื่องรามานไมโครสโคปสำหรับวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
  ( พร้อม Materials Spectra Database )
  ( พร้อม Search & Library Function )
  ( พร้อม XYZ Stage Sample Holder )
  ( มีให้เลือกทั้งรุ่นเลเซอร์ 532 nm และ 785 nm )
Visitors: 117,746