Humidifier / Dehumidifier ( เครื่องเพิ่มความชื้น / เครื่องลดความชื้น )

 

 

Humidifier / Dehumidifier

( เครื่องเพิ่มความชื้น-เครื่องลดความชื้น )

 

vลักษณะทั่วไป

เครื่องควบคุมความชื้น ใช้สำหรับเพิ่มความชื้น ( Humidifier ) และลดความชื้น ( Dhumidifier ) ในอากาศสำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องนอน, บ้าน สถานที่เก็บรักษาอาหาร หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ไวต่อความชื้น เช่น

เครื่องมือทางการแพทย์ หรือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นต้น เป็นต้น

1.      เครื่องเพิ่มความชื้น ( Humidifier ) สามารถเพิ่มความชื่นให้สถานที่ที่ต้องการ โดยบรรจุน้ำในตัวถัง

และแผงระบบอัลตร้าโซนิค เมื่อมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูง ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำที่มี

ความละเอียดสูงไอน้ำที่ออกมาจะเป็นกลุ่มฝอยสีขาวขุ่น เป็นละออง ลอยไปในอากาศเพื่อเพิ่มระดับความชื้น

2.     เครื่องลดความชื้น ( Dehumidifier ) สามารถดึงเอาความชื้นในอากาศกลั่นตัวแยกออกมาเป็นน้ำ

ก่อนจะทำการปล่อยออกมาเป็นอากาศแห้ง ส่วนความชื้นที่ถูกขจัดออกไปจะกลั่นตัวกลายเป็นน้ำ

ลงถังภายในตัวเครื่อง ส่งผลให้อากาศภายในห้องมีความชื้นลดลง

  

vสาขาที่ใช้งาน 

Ø  ห้องปฏิบัติการ, โรงพยาบาล, คลินิก, มหาวิทยาลัย, อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

 Humidifier


 • Model LT-UH1.6
  เครื่องเพิ่มความชื้นแบบติดผนัง
  Humidity: 20% - 90% RH
  Mist Capacity: 1.6 L/H
  Rated Input: 120 W
  Operation Temp.: 5 - 40 ºC

 • Model LT-UH3 - LT-UH60
  เครื่องเพิ่มความชื้นแบบแบบอัลตราโซนิก
  Humidity: 30% - 90% RH
  Mist Capacity: 3 - 60 L/H
  Rated Input: 300 - 3600 W
  Operation Temp.: 1 - 40 ºC

 • Model LT-WFH3B - LT-WFH15B
  เครื่องเพิ่มความชื้นแบบฟิล์มเปียก
  Humidity: 20% - 95% RH
  Mist Capacity: 3 - 6 L/H
  Rated Input: 165 - 500 W
  Operation Temp.: 1 - 40 ºC
DeHumidifier

 • Model LT50-D010A - LT150-D020A
  เครื่องลดความชื้นแบบมีล้อเลื่อน
  Humidity: 10% - 90%RH
  Capacity: 50 - 150 L/H
  Rated Input: 860 - 1970 W
  Air Circulation: 720 - 1000 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

 • Model LT-D003P - LT-D005P
  เครื่องลดความชื้นแบบหมุน
  Capacity: 80 - 135 Pints
  Rated Input: 750 W
  Air Circulation: 300 CFM
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

 • Model LT20-D035A - LT480-D035A
  เครื่องลดความชื้นแบบแขวนใต้เพดาน
  Capacity: 20 - 480 L/Day
  Rated Input: 400 - 13000 W
  Air Circulation: 45 - 8000 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

 • Model LT-JWK / XWK / SXWK / SXRWK
  เครื่องลดความชื้นแบบแขวนใต้เพดาน
  Capacity: 45 - 90 L/Day
  Rated Input: 380 - 900 W
  Air Circulation: 200 - 500 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

 • Model LT168-D030A - LT960-D030A
  เครื่องลดความชื้นสำหรับอุตสาหกรรม
  Capacity: 168 - 960 L/Day
  Rated Input: 2000 - 19000 W
  Air Circulation: 1520 - 10000 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

Special Dehumidifier and Humidifier


 • Model LT-D60H3 - LT-D160H9
  เครื่องเพิ่มและลดความชื้น
  Humidity Range: 10% - 99%RH
  De. Capacity: 60 - 160 L/Day
  Hu. Capacity: 3 - 9 L/H
  Rated Input: 800 - 3200 W
  Air Circulation: 850 - 1600 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35 ºC

 • Model LT168-D030A - LT960-D030A
  เครื่องลดความชื้นอุณหภูมิสูง
  Humidity Range: 10% - 90%RH
  Capacity: 168 - 960 L/Day
  Rated Input: 2820 - 22000 W
  Air Circulation: 1520 - 10000 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 45ºC

 • Model LTEX168-D030A - LTEX960-D030A
  เครื่องลดความชื้นป้องกันการจุดระเบิด
  Capacity: 2800 - 19000 L/Day
  Rated Input: 2820 - 22000 W
  Air Circulation: 1520 - 10000 m3/h
  Operation Temp.: 5 - 35ºC
Visitors: 117,295