Atomic Fluorescence Spectrometer ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคการวาวแสงของอะตอม )

 

                                                            Atomic Fluorescence Spectrometer

                                ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคการวาวแสงของอะตอม )          

 


 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF6200

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF6300

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF6800

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF7800

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF8750

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L

 • เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก รุ่น SP-AF8750

  @ Detection Limit :
  As , Se , Pb , Bi , Sb , Te , Sn < 0.01 ug/L
  Hg , Cd < 0.001 ug/L , Ge < 0.05 ug/L
  Zn < 1.0 ug/L , Au < 3.0 ug/L
Visitors: 95,381