Atomic Fluorescence Spectrometer ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคการวาวแสงของอะตอม )

 

Atomic Fluorescence Spectrometer

      ( เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเทคนิคการวาวแสงของอะตอม )          

 

Visitors: 161,577