Wind Sensor ( หัววัดความเร็วลม )

 

  

 Wind Sensor

( หัววัดความเร็วลม )

 

      เป็นอุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ในการวัดความเร็วลมที่ให้ Output เป็นแบบ analog 0 – 5 VDC และแบบ 4 - 20 mA สามารถเลือกประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ

Visitors: 161,577