Magnetic Distribution Measurement System ( ระบบวิเคราะห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก )Magnetic Distribution Measurement System

( ระบบวิเคราห์การกระจายตัวของสนามแม่เหล็ก )

 

เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับใช้ประเมินความแม่นยำเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กได้อย่างถูกต้อง

เนื่องด้วยตัวระบบสามารถเปลี่ยนมุมในการวัดตัวอย่างได้หลายขั้ว จึงเหมาะสำหรับตัวอย่างประเภทวงแหวนแม่เหล็กหรือแผ่นแม่เหล็ก เป็นต้น

 

Visitors: 95,383