เครื่องวัดการวาวแสงของสารละลายเคมี ( Spectrofluorometer & Fluorescence Spectrometer )

 

    

   

 

 

      @ ใช้วัดการวาวแสง ( Fluorescence ) การเรืองแสง ( Phospherescence ) ของสารละลายเคมี และวัสดุชนิดต่างๆ

      @ ใช้วัดในแบบ PL ( Photoluminescence ) CL ( Chemiluminescence ) และ BL ( Bioluminescence ) ได้

      @ มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น VIS-NIR หรือ 360 - 2500 นาโนเมตร

      @ วัดตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว ของเหลวทึบแสง ผง เช่น แผ่นวัสดุ , สารละลายเคมี , ผงยา เป็นต้น

      @ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถวัดเทียบกับสเปกตรัมมาตรฐานที่บันทึกไว้ได้

      @ สามารถหาค่า Quantum Yield ได้จากการสอบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานที่บันทึกไว้

      @ สามารถแสดงผลกราฟสเปกตรัมทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อศึกษาเรื่อง Fluorescence Decay ได้

      @ วัดการวาวแสงของตัวอย่าง ของแข็ง ของเหลวทึบแสง ผง ได้โดยใช้โพรบแบบสะท้อนแสง

      @ วัดเพิ่มเติมได้ ด้วยชุดวัดคิวเวทชนิดมาตรฐาน 10 มม. ( Cuvette Holder ) 

      @ วัดเพิ่มเติมได้ ด้วยชุดวัดคิวเวทชนิดโปรแกรมอุณหภูมิ ( TC Cuvette Holder ) ในช่วง -30 ถึง 105 เซลเซียส 

      @ วัดเพิ่มเติมได้ ด้วยชุดวัดแบบ Flow Cell ชนิดใช้สำหรับวัดการวาวแสง

      @ วัดเพิ่มเติมได้ ด้วยอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุด Integrating Sphere หรือ Adaptor ที่วัดผ่านกล้อง Microscope เป็นต้น

      @ มีแหล่งกำเนิดแสงเพื่อกระตุ้นตัวอย่างหลายชนิด เช่น LED , Monochromator , Xenon Flash , Laser เป็นต้น

      @ มีโพรบวัดแบบ Fiber Optic ชนิดต่างๆ ให้เลือกมากมายตามการใช้งาน

      @ วัดค่าต่างๆข้างต้นได้ในแบบต่อเนื่อง จึงสามารถใช้วัดเพื่อดูปฏิกริยาขณะทดลองได้ ( Kinetics )

      @ ใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

      @ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) น้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 

การประยุกต์ใช้งาน :

  • วัดตัวอย่างทางชีววิทยา เช่น Chlorophyll และ Carotenoid เป็นต้น
  • วัดตัวอย่างทางชีวการแพทย์และทางนิติเวชสำหรับพิสูจน์การถูกกล่าวหา
  • วัดตัวอย่างทางด้านการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
  • วัดตัวอย่างทางวัสดุศาสตร์ เช่น แผ่นอคริลิกเรืองแสง , ผิวของเซ็นเซอร์ เป็นต้น
  • วัดตัวอย่างทางเภสัชศาสตร์ เช่น ยาเม็ด , ยาน้ำ , ยาผง หรือส่วนประกอบของตัวยา
  • ใช้ตรวจสอบสารอันตรายทางชีวภาพ
  • ใช้ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ใช้วิเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น
  • ใช้วิเคราะห์หาปริมาณ Histamine ในปลาทะเล หรือ ในตัวอย่างอื่นๆ

 

สาขาที่ใช้งาน :  เภสัชกรรม , ชีวเคมี , พันธุ์ศาสตร์ , สิ่งแวดล้อม , ชีวโมเลกุล , ชีวของเซลล์พันธุศาสตร์ ,      นิติวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์การอาหาร , มหาสมุทรศาสตร์ , วัสดุศาสตร์ เป็นต้น

 


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ

Visitors: 31,339