เครื่องวัดการดูดกลืนแสงและสีของแร่และอัญมณี ( Gemology Spectrometer )

       

   

@ ใช้เพื่อตรวจสอบอัญมณีจากธรรมชาติ , อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุง หรืออัญมณีปลอมชนิดต่างๆ

@ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถวัดเทียบกับสเปกตรัมอ้างอิงที่บันทึกไว้ได้

@ ใช้หลักตรวจสอบโดยการวัดเปรียบเทียบสเปกตรัมหรือลายเซ็นต์เชิงแสง ระหว่างอัญมณีแท้กับอัญมณีปลอม

@ มีความแม่นยำสูงกว่าใช้คนประเมิน เนื่องจากใช้เทคนิคการวัดแบบ Spectrometer

@ สามารถใช้วัดสีของแร่และอัญมณี ตามมาตรฐานการวัดสีแบบ CIE L* a* b* เพื่อการจัดอันดับคุณภาพได้

@ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , นำไปใช้งานนอกสถานที่ได้


การประยุกต์ใช้งาน :  ใช้ตรวจสอบสเปกตรัมของอัญมณีหรือแร่ชนิดต่างๆ เช่น Diamond , Ruby , Sapphire เป็นต้น


สาขาที่ใช้งาน :  อัญมณี , ธรณีวิทยา เป็นต้น


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ