เครื่องวัดการดูดกลืนแสงและสีของแร่และอัญมณี ( Gemology Spectrometer )

       

 

 

      

       @ ใช้เพื่อตรวจสอบอัญมณีจากธรรมชาติ , อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุง หรืออัญมณีปลอมชนิดต่างๆ

       @ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถวัดเทียบกับสเปกตรัมอ้างอิงที่บันทึกไว้ได้

       @ ใช้หลักตรวจสอบโดยการวัดเปรียบเทียบสเปกตรัมหรือลายเซ็นต์เชิงแสง ระหว่างอัญมณีแท้กับอัญมณีปลอม

       @ มีความแม่นยำสูงกว่าใช้คนประเมิน เนื่องจากใช้เทคนิคการวัดแบบ Spectrometer

       @ สามารถใช้วัดสีของแร่และอัญมณี ตามมาตรฐานการวัดสีแบบ CIE L* a* b* เพื่อการจัดอันดับคุณภาพได้

       @ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , นำไปใช้งานนอกสถานที่ได้

 

การประยุกต์ใช้งาน :  ใช้ตรวจสอบสเปกตรัมของอัญมณีหรือแร่ชนิดต่างๆ เช่น Diamond , Ruby , Sapphire เป็นต้น

 

สาขาที่ใช้งาน :  อัญมณี , ธรณีวิทยา เป็นต้น

 

 


Application :  Download ได้จากไฟล์ด้านล่างครับ 

Visitors: 31,337