เครื่องวัดการสะท้อนแสง-ส่งผ่านแสงของวัสดุ ( Reflection-Transmission Spectrometer )

       

         

       @ ใช้วัดค่าการสะท้อนแสงของวัสดุทึบแสง เช่น กระจกเงา , โลหะ , พลาสติกทึบ หรืออื่นๆ เป็นต้น

      @ ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส เช่น กระจกใส , เลนส์ , พลาสติกใส หรืออื่นๆ เป็นต้น

      @ มีหลายรุ่นให้เลือกตามช่วงความยาวคลื่นที่ต้องการใช้งานตั้งแต่ 200 – 2500 nm  เช่น Deep UV / UV / VIS /      UV-VIS / NIR และ UV-VIS-NIR หรือสามารถสั่งผลิตตามสเป็คที่ต้องการได้

      @ ใช้เทคนิคการวัดแบบ Fiber Optic Spectrometer , สามารถวัดเทียบกับสเปกตรัมมาตรฐานที่บันทึกไว้ได้

      @ วัดค่าการสะท้อนแสงได้ทั้งแบบ Specular ( 90/0 ) และแบบ Diffuse ( 45/0 )

      @ วัดค่าการส่งผ่านแสงกับวัสดุที่มีความหนาถึง 160 มม. ได้ เช่น กระจก , บล๊อกแก้ว เป็นต้น

      @ สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง ( Absorbance ) จากการวัดค่าการสะท้อนแสง ( % ) หรือค่าการส่งผ่านแสง ( % ) ได้

      @ สามารถวัดค่าการสะท้อนแสงกับ ของเหลวทึบแสง ผง ผิวหนัง หรืออื่นๆ ก็ได้เช่นกัน

      @ มีแหล่งกำเนิดแสง ( Light Source ) และโพรบวัดแบบ Fiber Optic ชนิดต่างๆ ให้เลือกมากมายตามการใช้งาน

      @ วัดค่าดังกล่าวข้างต้นได้ในแบบต่อเนื่อง ( Real-time On-line ) จึงสามารถใช้วัดเพื่อดูปฏิกริยาขณะทดลองได้ ( Kinetics )

      @ ใช้วัดเพื่อการควบคุมคุณภาพได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ( Laboratory ) หรือในกระบวนการผลิต ( Process Analytical )

      @ เคลื่อนย้ายได้ ( Portable ) , น้ำหนักเบา , สามารถออกแบบให้วัดพร้อมกันได้หลายๆจุดในกระบวนการผลิต

 

การประยุกต์ใช้งาน : วัดเปอร์เซ็นต์การสะท้อนแสงหรือการส่งผ่านแสงของกระจก , บล็อกแก้ว , เลนส์ , แผ่นสะท้อนแสง , โคมไฟ , ฟิล์มถนอมอาหาร , ขวดแก้ว , สิ่งทอ , แว่นตา , ผิวเคลือบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , ไบโอเซ็นเซอร์ , โซล่าร์เซลล์ หรือวัสดุอื่นๆได้ทุกชนิด

 

สาขาที่ใช้งาน :  ทั่วไป , วัสดุศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เคมี เป็นต้น

Visitors: 31,338