เครื่องวัดค่ากำลังงานแสง-พลังงานแสงชนิด Radiometer

  

   

 


@ เป็นมิเตอร์วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นย่านต่างๆ เช่น UVA , UVB , UVC , Visible และ Infrared

@ มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นทั้ง ชนิดวัดแบบต่อเนื่อง , ชนิดมี Datalogger ในตัว , ชนิดวัดเฉพาะแสง UV เป็นต้น

@ ตัวมิเตอร์สามารถใช้งานกับหัววัดแสงได้ทุกรุ่น , สามารถถอดสลับสับเปลี่ยนเพื่อวัดค่าที่ต่างกันได้

@ หัววัดแสง ( Sensor ) มีหลายชนิดให้เลือกทั้งแบบ Analog ( 4-20 mA / 0-5 V ) และแบบ Digital เช่น

  • UV Sensor :  UVA , UVB , UVA + UVB , UVC
  • Visible Sensor :  Photopic , Scotopic , Blue Light , Bilirubin , PAR ( Photosynthetically Active Radiation ) 
  • Full Spectrum Sensor :  Visible Infrared ( 400-1100 nm ) , Class I & II Pyranometer ( 310 - 2800 nm ) 
  • Laser Sensor :  3/10/30 watt laser , Thermopile
  • Themperature Sensor :   Thermistor , J & K type thermocouple 
  • Others Sensor :  Relative Humidity , Dew Point 

 

 

การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดค่ากำลังงานแสงในงานวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งในห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิต

@ ใช้ตรวจวัดสภาวะมลพิษทางแสง , ปริมาณแสงที่ใช้ในการเพาะปลูก , ปริมาณแสงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

@ ใช้ศึกษาทางด้านคลีนิกวิทยาและการบำบัดโรคด้วยแสง ( Phototherapy ) เช่น โรคผิวหนังบางชนิด เป็นต้น

@ ใช้วัดความเข้มของหลอดฉายแสง ก่อนใช้ในการรักษาอาการ ดีซ่าน ของทารกแรกคลอด ( ฺฺBilirubin / ฺJaundice )

@ ใช้ศึกษาทางด้านชีววิทยาเชิงแสง ( Photobiology ) เช่น วัดปริมาณแสงเพื่อทดสอบเซลล์เนื้อเยื่อด้วยแสง UV

@ ใช้ควบคุมปริมาณแสง UV สำหรับการอบสี ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

@ ใช้สอบเทียบความเข้มแสงของแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ

@ ใช้ตรวจวัดการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุชนิดต่างๆ ( Infrared

 

สาขาที่ใช้งาน :  ฟิสิกส์เชิงแสง , เภสัชวิทยา , แพทยศาสตร์ , วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ , วิจัยคลื่นความร้อน , ชีววิทยา , เคมี , อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

 

 


Catalog :  ดูรายละเอียดได้จาก

 

Visitors: 31,338