เครื่องวัดแสงอาทิตย์และแสงยูวี ( Solar Meter / UV Meter / Pyranometer  )

       

   By Solar Light

 

 


 

ทาง Solar Light มีเครื่องวัดแสงอาทิตย์ มากมาย ดังนี้

 

 PMA 2140 GLOBAL DETECTOR

 PMA 2145 CLASS I PYRANOMETER

 PMA 2144 CLASS II PYRANOMETER

 UVB 501 BIOMETER

 UVA 501 RADIOMETER

 PMA 1144 CLASS II PYRANOMETER ANALOG

 PMA 1145 CLASS I PYRANOMETER ANALOG

 UV Warning Signal

                              

Visitors: 31,337