เครื่องวัดสเปกตรัมธาตุ-โมเลกุล-ไอออน ในกระบวนการพลาสมา ( Plasma Emission Spectrometer )

        

   

 

 


 

Plasma Emission Spectrometer / Optical Emission Spectrometer

 

 แบบ Single Channel ( Standard )

 แบบ Dual Channel ( More Resolution )

 แบบ Multichannel ( High Resolution )

Visitors: 31,337