เครื่องวัดสีแบบพกพา ( Handheld Color Meter )

    

 

        @ เป็นเครื่องวัดสี-เทียบสี-ค่าความแตกต่างสี แบบพกพา , มีทั้งชนิด Colorimeter และ Color Spectrophotometer

       @ มีหลายรุ่นทั้งแบบ วัดแนวตั้ง-แนวนอน , วัดผิวเรียบ-ผิวโค้ง-ผิวเว้า ให้เลือกตามความสะดวกในการใช้งาน

       @ ใช้วัดสีกับตัวอย่างได้เกือบทุกชนิดทั้ง วัสดุทึบแสง-ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง-เมล็ดพืช เป็นต้น  

       @ วัดค่าสีได้ตามมาตรฐาน CIE ( L* , a* , b* ) และมาตรฐานอื่นๆได้อีกมากมาย 

       @ วัดเทียบสีและบันทึกค่าความแตกต่างสี ( dE/dL*/da*/db* ) กับสีมาตรฐานได้ พร้อมบอกค่าการชดเชยสี

       @ มีอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้วัดสี ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง-เมล็ดพืช ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม

       @ ทุกรุ่นมาพร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ , เก็บข้อมูลใน Excel และจัดทำรายงานด้วย Word 

       @ วัดสเปกตรัมค่าการสะท้อนแสงของตัวอย่างได้ ( เฉพาะรุ่น Color Spectrophotometer )

       @ น้ำหนักเบา , สามารถนำไปใช้วัดได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ-ภาคสนาม ได้

 


การประยุกต์ใช้งาน : วัดสี พลาสติก , สิ่งทอ , ผงสี , สีน้ำ , หมึกพิมพ์ , อาหาร , เครื่องสำอาง หรืออื่นๆสาขาที่ใช้งาน :  ทั่วไป     • NR110.jpg
  ระบบวัดค่าสี: SCI /มุมฉายแสง 8 องศา / มุมรับแสง 360 องศา ( d ) พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ตัวอย่างที่วัดได้ : วัสดุทึบแสงทุกชนิด พื้...

 • NR145.jpg
  @ระบบวัดค่าสี: SCE /มุมฉายแสง 45 องศา/มุมรับแสง 0 องศา @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด @พื้นผิวที่วัดได้ ...

 • NR20XE.jpg
  @ระบบวัดค่าสี: SCE /มุมฉายแสง 45 องศา/มุมรับแสง 0 องศา @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด , เนื้อส...

 • NR110_cheap_auto_paint_color_mixing_machine_jpg_220x220.jpg
  @ระบบวัดค่าสี: SCI /มุมฉายแสง 8 องศา/มุมรับแสง 360 องศา( d ) @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ผิวเรียบ / 4 มม. ผิวโค้ง-ผิวเว้า @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสด...

 • NR200.jpg
  @ระบบวัดค่าสี:มุมฉายแสง 8 องศา/มุมรับแสง 360 องศา( d ) @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด-ของเหลวใส-ของเหลวท...

 • NH300.jpg
  @ระบบวัดค่าสี:มุมฉายแสง 8 องศา/มุมรับแสง 360 องศา( d ) @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด-ของเหลวใส-ของเหลว...

 • NH310.jpg
  @ระบบวัดค่าสี:มุมฉายแสง 8 องศา/มุมรับแสง 360 องศา( d ) @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 4และ8มม.ผิวเรียบ/8 มม. ผิวโค้ง-ผิวเว้า( Option ) @ตัวอย่างที่วัดได้ ...

 • NS800-1.jpg
  @ระบบวัดค่าสี:มุมฉายแสง 45 องศา/มุมรับแสง 0 องศา @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด-ของเหลวใส-ของเหลวทึบแสง-ผง-เม...

 • NS810-1.jpg
  @ระบบวัดค่าสี: SCI /มุมฉายแสง 360 องศา ( d )/มุมรับแสง 8 องศา @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด-ของเหลวใส-ของเ...

 • NS820.jpg
  @ระบบวัดค่าสี: SCI /มุมฉายแสง360องศา( d )/มุมรับแสง8องศา @พื้นที่การวัด : วงกลม , เส้นผ่านศูนย์กลาง4มม. @ตัวอย่างที่วัดได้ :วัสดุทึบแสงทุกชนิด-ของเหลวใส-ของเหลวทึบ...
Visitors: 31,337