เครื่องวัดแสง UV , เครื่องวัดแสงอาทิตย์ , เครื่องวัดแสงอื่นๆ

 

@ เป็นมิเตอร์ใช้วัดค่ากำลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นย่านต่างๆ เช่น UVA , UVB , UVC , Visible และ Sun Light

@ มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น เช่น

  • สำหรับวัดแสง UV ทั่วไป UVA / UVA+UVB / UVB / UVC
  • สำหรับวัดแสง UV ชนิดพิเศษ Vitamin D3 / UV Index / Minimal Erythema Dose / Erythemally Effective
  • สำหรับวัดแสง Visible ชนิดพิเศษ Bilirubin / Blue Light / Red Light
  • สำหรับวัดแสงอาทิตย์ Solar Irradience , Photovoltaic Light , PV Visible + Near IR

 

การประยุกต์ใช้งาน :

@ ใช้วัดค่ากำลังงานแสงในงานวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพสินค้า ทั้งในห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิต

@ ใช้ตรวจวัดสภาวะมลพิษทางแสง , ปริมาณแสงที่ใช้ในการเพาะปลูก , ปริมาณแสงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

@ ใช้ในศึกษาทางด้านคลีนิกวิทยาและการบำบัดโรคด้วยแสง ( Phototherapy ) เช่น โรคผิวหนังบางชนิด เป็นต้น

@ ใช้วัดค่าความเข้มของแสงก่อนใช้รักษาอาการ ดีซ่าน ของทารกแรกคลอด ( ฺฺBilirubin / Jaundice )

@ ใช้ในการศึกษาทางด้านชีววิทยาเชิงแสง ( Photobiology ) เช่น วัดปริมาณแสงเพื่อทดสอบเซลล์เนื้อเยื่อด้วยแสง UV

@ ใช้ในการควบคุมปริมาณแสง UV ที่ใช้สำหรับการอบสี ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

@ ใช้ในการสอบเทียบความเข้มแสงของแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ

 

สาขาที่ใช้งาน : ฟิสิกส์เชิงแสง , เภสัชวิทยา , แพทยศาสตร์ , วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ , ชีววิทยา , เคมี , อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น


Visitors: 31,338