Spectrometer ( เครื่องวัดสเปกตรัมแสง )

 

Spectrometer

 เครื่องวัดสเปกตรัมแสง )

 

v  ลักษณะทั่วไป

     Ø ใช้วัดสเปกตรัมแสงและรังสี ในช่วงความยาวคลื่น UV-VIS-NIR     

     Ø ใช้วัดสเปกตรัมจากแหล่งกำเนิดแสงและรังสีได้ทุกชนิด เช่น แสงอาทิตย์ , หลอดไฟฟ้า , LED เป็นต้น    

     Ø วัดและบันทึกค่าได้ในแบบ Real-time On-line เพื่อใช้ Monitor แหล่งกำเนิดแสง    

     Ø บันทึกข้อมูลการวัดเข้าสู่ MS-Excel ให้โดยอัตโนมัติ    

     Ø ใช้หัวรับแสงรุ่นมาตรฐานขนาดมุมรับแสง 180 องศา FOV )     


v  ตัวอย่างการใช้งาน

     Ø ใช้วัดสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ ( Solar Spectrum ) , หลอดไฟฟ้า & LED ( Lighting Spectrum )      

     Ø ใช้วัดสเปกตรัมของรังสียูวี ( UV Spectrum ) เช่น UVA / UVB / UVC     

     Ø ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของชั้นบรรยากาศเพื่อศึกษาลักษณะสภาพอากาศและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

  เช่น ใช้หาค่าความหนาแน่นของละอองลอยในชั้นบรรยากาศ ( AOD /AOT ) , ใช้หาปริมาณก๊าซพิษ เป็นต้น 

        ( AOD :  Aerosol Optical Depth AOT :  Aerosol Optical Thickness )

      

v  สาขาที่ใช้งาน 

     Ø วิจัยแสงอาทิตย์-แหล่งกำเนิดแสง-รังสี , อุตุนิยมวิทยา , วิจัยชั้นบรรยากาศ-สภาวะภูมิอากาศ     

  


 • ULS4096CL-EVO-web.jpg
  Portable UV-VIS Spectrometer ULS4096CLAVANTESสมาชิกใหม่ล่าสุดของAVANTESนำเทคโนโลยีCMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charge Couple...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS-NIR SpectrometerNIR256-2.5AVANTESUV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charge Coupled...

 • NIR 2.5.jpg
  UV-VIS-NIR SpectrometerNIR512-2.5AVANTESUV-VIS สเปกโทรมิเตอร์ ได้นำเทคโนโลยีCMOS Detector ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีCCD ( Charge Coupled ...

อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม

 • Fiber Cable 25 ํ FOV
  Fiber Cable 25 ํ FOV

  สายใยแก้ว ขนาดมุมรับแสง 25 องศา ( FOV )
 • Cosine Corrector 180 ํ FOV
  Cosine Corrector 180 ํ FOV

  หัวรับแสง ขนาดมุมรับแสง 180 องศา ( FOV )
 • Collimating Lens 45 ํ FOV
  Collimating Lens 45 ํ FOV

  เลนส์รับแสง ขนาดมุมรับแสง 45 องศา ( FOV )
 • Cosine Corrector 5 ํ FOV
  Cosine Corrector 5 ํ FOV

  หัวรับแสง ขนาดมุมรับแสง 5 องศา ( FOV )
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
Visitors: 28,793