Light Transmittance Meter ( เครื่องวัดค่าการส่งผ่านแสง-ดูดกลืนแสงของแผ่นฟิล์มและกระจก แบบพกพา )

 

Light Transmittance Meter

( เครื่องวัดค่าการส่งผ่านแสง-ดูดกลืนแสงของแผ่นฟิล์มและกระจก แบบพกพา )

Linshang

Ø ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของแผ่นฟิล์ม เช่น ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม , ฟิล์ม X-Ray หรือ ฟิล์มทั่วไป เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการส่งผ่านแสงของกระจกและวัสดุโปร่งแสง-โปร่งใส เช่น กระจกอาคาร , กระจกรถยนต์ เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงของวัสดุ ( Optical Density ) เช่น วัสดุขาวขุ่นหรือเป็นฝ้า เป็นต้น

Ø  ทุกรุ่นมาพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานและใบรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต

Ø  มีให้เลือกใช้งาน 3 รุ่น ดังนี้


Visitors: 31,337