บริษัท สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์ จำกัด

 

สินค้าและบริการของเรา

บริษัท สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรูเม้นท์ จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรม
ชั้นนำโดยตรงจากต่างประเทศ

Visitors: 218,859