Polarimeter ( เครื่องวัดการโพลาไรซ์เชิงแสงของวัสดุ )

 

Polarimeter

 

Biobase


  • รุ่นควบคุมการทำงานด้วยมือ

  • รุ่นควบคุมการทำงานด้วยระบบเชิงกล

  • รุ่นควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  • รุ่นควบคุมการทำงานด้วยซอฟท์แวร์
Visitors: 37,516