ARC-Spark Optical Emission Spectrometer ( เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุในวัสดุโลหะ )

 

ARC-Spark Optical Emission Spectrometer

( เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุในวัสดุโลหะ )

 

 

เครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุ OES เป็นเครื่องมือที่ใช้หาชนิดและปริมาณธาตุในวัสดุโลหะหรือโลหะผสมต่างๆ โดยการวัดพลังงานของแสงที่ปล่อยออกมาหลังจากถูกกระตุ้นด้วยประจุไฟฟ้าจากการสปาร์กหรืออาร์ก ซึ่งวัสดุหรือชิ้นส่วนที่นำมาทดสอบควรมีสภาพนำไฟฟ้าได้ จึงเหมาะสำหรับการวิจัยพัฒนา และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต


 • Compact, Rugged and Flexible Metals Analyzer
  Wavelength: 165 - 580 nm
  Detector: Multi-CMOS
  Measurable Elements: Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pb etc

 • Ideal Solution to Metal Analysis
  Wavelength: 165 - 580 nm
  Detector: Multi-CMOS
  Measurable Elements: Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pb etc

 • High-Stability for Metal
  Wavelength: 170-780 nm(vacuum), 190-780nm(non-vacuum)
  Detector:Ф28mm, Ф13mm, Ф10-level photomultiplier tube
  Detect matrix: Fe, Cu, Al, Ni, Co, Mg, Ti, Zn, Pb, Sn, Ag etc.

 • A Full Range of Solutions for the Entire Metals Industry
  Wavelength: 130 - 800 nm
  Detector: Multi-CCD
  Measurable Elements: Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pb etc

Visitors: 216,949