ONH Analyzer ( เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน-ไนโตรเจน-ไฮโดรเจน ในวัสดุ )

 

Oxygen Nitrogen Hydrogen Analyzer

( เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจน-ไนโตรเจน-ไฮโดรเจน ในวัสดุ )


  • ONH-2018
    เครื่องวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน
    Oxygen: 0.00005%~0.1%
    Nitrogen: 0.00005%~0.5%
    Hydrogen: 0.00005%~0.0050%
Visitors: 207,861