รุ่น CIE L*a*b* Color Spectrometer for Fluid Probe , 45/0 System

 

CIE L*a*b* Color Spectrometer for Fluid Probe , 45/0 System

 

AVANTES ได้นำเทคโนโลยี CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) เข้ามาแทนที่เทคโนโลยี CCD             ( Charge Coupled Device ) รวมถึงการใช้ USB 3.0 ซึ่งสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า USB 2.0 ถึง 10 เท่า

§    360 to 1100 nm spectral range

§    2.5 nm FWHM resolution

 • โพรบจุ่มวัดสีของเหลวทึบ-ผง ( Included )
  Reflection Probe for Powders and Thick Fluids

  โพรบจุ่มวัดสีของเหลวทึบ-ผง ( Included )
 • แท่นยึดปลายโพรบวัดสี 45/0 ( Included )
  Reflection Probe Holder

  แท่นยึดปลายโพรบวัดสี 45/0 ( Included )
 • แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
  White Reference Tile

  แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
 • แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวัดสี ( Included )
  Tungsten-Halogen Light Source

  แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวัดสี ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
  AvaSoft-Full

  ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
Visitors: 207,860