รุ่น Ava-Color-A for Solid , 45/0 System

 

Ava-Color-A for Solid , 45/0 System

 

AVANTES AvaSpec-ULS2048-USB2 สามารถใช้งานได้ในช่วง UV-VIS ด้วยการตอบสนองที่โดดเด่น                           จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญในการใช้งานได้หลากหลายประเภท

§    360 to 780 nm spectral range

§    4.5 nm FWHM resolution

 • โพรบวัดสีและการสะท้อนแสง ( Included )
  Reflection Probe

  โพรบวัดสีและการสะท้อนแสง ( Included )
 • แท่นยึดปลายโพรบวัดสี 45/0 ( Included )
  Reflection Probe Holder

  แท่นยึดปลายโพรบวัดสี 45/0 ( Included )
 • แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
  White Reference Tile

  แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
 • แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวัดสี ( Included )
  Tungsten-Halogen Light Source

  แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการวัดสี ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
  AvaSoft-Full

  ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
Visitors: 207,861