รุ่น Ava-Color-B for Solid , 8/d System

 

Ava-Color-B for Solid , 8/d System

 

     AVANTES AvaSpec-ULS3648-USB2 สามารถใช้งานกับแอพพลิเคชั่นได้มากมายในช่วง UV-VIS 

ด้วยความเร็วในการตอบสนองที่ยอดเยี่ยม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานสเปกโทรมิเตอร์

§    360 to 780 nm spectral range

§    4.5 nm FWHM resolution

 • สายใยแก้วนำแสง 2 เมตร ( Included )
  Fiber-Optic Cable

  สายใยแก้วนำแสง 2 เมตร ( Included )
 • ขนาดช่องวัดสี 10 ม.ม. ( Included )
  Integrating Sphere with Light Source

  ขนาดช่องวัดสี 10 ม.ม. ( Included )
 • แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
  White Reference Tile

  แผ่นสีขาวมาตรฐานอ้างอิงค่าสี ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
  AvaSoft-Full

  ซอฟท์แวร์วัดการสะท้อนแสง-ดูดกลืนแสง ( Included )
 • ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
  AvaSoft-Color

  ซอฟท์แวร์วัดค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ( Included )
Visitors: 207,862