เครื่องวัดแสงสีน้ำเงิน รุ่น 9.4 Blue Light Meter ( mW/cm² )

 

Model 9.4 Blue Light Meter ( mW/cm² )

Solar Light

Ø  ใช้วัดค่าความเข้มแสงของหลอดไฟที่ใช้รักษาอาการทารกตัวเหลือง Bilirubin และโรคดีซ่าน Jaundice

Ø  ใช้วัดค่าความเข้มแสงของหลอดไฟที่ใช้ในการรักษาสิว ( Acne Lamp )

Ø  ใช้วัดค่าความเข้มแสงของหลอดไฟที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำและไม้น้ำ ( Aquarium Lamp )

Ø  ใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของแสงสีน้ำเงิน ( Blue Light ) จากอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

Ø  ใช้วัดปริมาณแสงสีน้ำเงินจากหลอดไฟ LED ( เพื่อความปลอดภัยของดวงตา )

Ø  ใช้วัดและปรับปริมาณแสงที่เหมาะสมในการรักษาตามอาการข้างต้น

Ø  ใช้ตรวจสอบอายุการใช้งานของหลอดไฟตามข้างต้น                         

Visitors: 61,967