หัววัดแสงตอนกลางวัน รุ่น PMA2130 Photopic Sensor

 

PMA2130 Photopic Sensor

Solar Light

Ø  ใช้วัดแสงที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นวัตถุได้ในตอนกลางวัน ( Photopic ) ในช่วงความยาวคลื่น 360 - 830 nm 

   ตามข้อกำหนดและนิยามของ CIE Photopic Luminous Efficiency

Ø  ใช้วัดแสง Photopic ทางด้าน

§  การดูแลสิ่งแวดล้อม ( Environmental Monitoring )

§  ความปลอดภัยทางแสงในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม ( Industrial and Laboratory Safety )

§  การวัดแสงในอาคารที่พักอาศัยและอุตสาหกรรม ( Industrial and Residential Lighting )

§  การบำรุงรักษางานศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ( Art and Museum Maintenance )

§  การทดสอบแสงสำหรับภาพถ่ายและฟิล์มภาพยนตร์ในสตูดิโอ ( Photography and Film Studios )

Ø  ได้มาตรฐานการวัดตาม NIST ( สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ) พร้อมใบรับรอง                          

Visitors: 61,966