วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบ ( Testing Consumables )

 


   Testing Consumables 


  

Ø  แผ่น PMMA Plates , มีให้เลือก 2 แบบ คือ

§  8-5103 Sandblasted PMMA Plates

§  8-5105 Molded PMMA Plates

           Ø  Transpore Tape®

 

                 

                                 

Visitors: 189,939