เครื่องฉายแสง UV รุ่น 16S-150-001 In Vivo SPF Sunscreen Testing Solar Simulator Kit

  

16S-150-001 In Vivo SPF Sunscreen Testing

Solar Simulator Kit

 Solar Light

Ø  ใช้ฉายแสง UV เพื่อทดสอบระดับค่าการป้องกันแสง UVA ( UVAPF ) บนผิวหนังของอาสาสมัคร

Ø  ใช้ฉายแสง UV เพื่อทดสอบระดับค่าการป้องกันแสง UVB ( SPF ) บนผิวหนังของอาสาสมัคร

Ø  เป็นวิธีมาตรฐาน ( In-Vivo ) สำหรับใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการใช้ออกสูตร เช่น SPF 50+ 

   หรือ PA+++  ตามข้อกำหนดของ ISO / FDA Final Rule / JCIA / Australian และ COLIPA

Ø  มีลำแสงแบบวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 นิ้ว ( 1 cm ) พร้อมอุปกรณ์ช่วยทาบการฉายแสง 

   ให้ตกกระทบบนผิวหนัง ( Patient Stop ) จำนวน 1 ลำแสง

Ø  สามารถตั้งค่าปริมาณแสงสำหรับใช้ทดสอบได้อย่างแม่นยำ ด้วยชุด Automatic Dose Control System

Ø  ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Dose Controller / SUV & UVA Sensors และอุปกรณ์ประกอบครบชุดสำหรับการใช้งาน

Ø  ได้มาตรฐานการวัดตาม NIST ( สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ) พร้อมใบรับรอง

Ø  ได้มาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ EN61010-1 Laboratory / EN60335 Appliances   

   และ IEC60601-1 Medical             

Visitors: 43,664