เครื่องฉายแสง UV รุ่น 601 v.2.5 Multiport® In Vivo SPF Sunscreen Testing Solar Simulator Kit

   

601 v.2.5 Multiport® In Vivo SPF Sunscreen Testing

Solar Simulator Kit

  Solar Light

Ø  ใช้ฉายแสง UV เพื่อทดสอบระดับค่าการป้องกันแสง UVA ( UVAPF ) บนผิวหนังของอาสาสมัคร

Ø  ใช้ฉายแสง UV เพื่อทดสอบระดับค่าการป้องกันแสง UVB ( SPF ) บนผิวหนังของอาสาสมัคร

Ø  เป็นวิธีมาตรฐาน ( In-Vivo ) สำหรับใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการใช้ออกสูตร เช่น SPF 50+ 

   หรือ PA+++  ตามข้อกำหนดของ ISO / FDA Final Rule / JCIA / Australian และ COLIPA

Ø  มีลำแสงแบบสี่เหลี่ยมขนาด 8 x 8 cm พร้อมท่อนำแสงให้ตกกระทบบนผิวหนัง ( Liquid Light Guide ) 

   จำนวน 6 ลำแสง จึงสามารถทดสอบได้พร้อมกัน 6 จุด ด้วยปริมาณแสงที่แตกต่างกันในคราวเดียว

Ø  สามารถตั้งค่าปริมาณแสงสำหรับใช้ทดสอบได้อย่างแม่นยำ ด้วยชุด Automatic Dose Control System

Ø  ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Dose Controller / SUV & UVA Sensors และอุปกรณ์ประกอบครบชุดสำหรับการใช้งาน

Ø  ได้มาตรฐานการวัดตาม NIST ( สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ) พร้อมใบรับรอง

Ø  ได้มาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ EN61010-1 Laboratory / EN60335 Appliances   

   และ IEC60601-1 Medical

Visitors: 43,664