Emissometer รุ่น AE1 RD1 ( เครื่องวัดการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ )

 

 

Emissometer รุ่น AE1 RD1

( เครื่องวัดการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ )

 

        Ø  ใช้วัดค่าการแผ่รังสีความร้อน ( Thermal Emittance / Emissivity ) ของวัสดุผิวเรียบและผิวโค้ง ณ อุณหภูมิห้อง 

   หรืออุณหภูมิแวดล้อม ในช่วงความยาวคลื่น 0 - 50 um       

Ø  ใช้หลักการวัดค่าการแผ่รังสีความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ เช่น ที่อุณหภูมิ 25 o กับหัววัดที่อุณหภูมิ 65 o C  

   ( ซึ่งเทียบเท่าการแผ่รังสีความร้อนของ Black Body ที่ 65 o C )

Ø  ให้ค่าความแม่นยำของการวัดซ้ำ ( Repeatability ) ± 0.01 ในช่วงการวัด 0 - 1 Emittance Units

Ø  มีตัวอย่างมาตรฐานเพื่อการสอบเทียบพร้อมใบรับรองจากผู้ผลิต ( High and Low Emittance Standards )

Ø  มีหัววัดให้เลือกใช้งาน 5 รุ่น ดังนี้

§  AE-AD1 / สำหรับวัดวัสดุผิวเรียบ , พื้นที่การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 ซม. ( 1 3/8 นิ้ว )

§  AE-AD3 / สำหรับวัดวัสดุผิวเรียบ , พื้นที่การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.54 ซม. ( 3/4 นิ้ว )

§  AE-ADP / สำหรับวัดวัสดุผิวขรุขระ-ผิวโค้ง , พื้นที่การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 ซม. ( 1 3/8 นิ้ว )

§  AE-CA / สำหรับวัดวัสดุผิวโค้งภายในและภายนอกท่อทรงกระบอก , กรุณาสอบถามเพิ่มเติม !!!

§  Custom / สำหรับวัดวัสดุผิวโค้งตามความต้องการทดสอบ , กรุณาสอบถามเพิ่มเติม !!!

Ø  มี Options ให้เลือกสั่งซื้อพร้อมกันเพิ่มเติมดังนี้ ( ไม่จำหน่ายแยก )

§  AE1-12/ ชุดแบตเตอรี่แบบประจุซ้ำพร้อมสายชาร์จ , ใช้งานเครื่องแบบต่อเนื่องได้ยาวนาน 12 ชั่วโมง 

§  RD1-10X / ปรับเปลี่ยนความละเอียดการวัดและแสดงผลจาก 0.01 ไปเป็น 0.001 ( ละเอียดขึ้น 10 เท่า ) 

 • หัววัดวัสดุผิวเรียบ ขนาด 1 3/8 นิ้ว ( Option )
  AE-AD1 Adapter

  หัววัดวัสดุผิวเรียบ ขนาด 1 3/8 นิ้ว
  ( Option )
 • หัววัดวัสดุผิวเรียบ ขนาด 3/4 นิ้ว ( Option )
  AE-AD3 Adapter

  หัววัดวัสดุผิวเรียบ ขนาด 3/4 นิ้ว
  ( Option )
 • หัววัดวัสดุผิวหยาบ-ขรุขระ ขนาด 1 3/8 นิ้ว ( Option )
  AE-ADP Adapter

  หัววัดวัสดุผิวหยาบ-ขรุขระ ขนาด 1 3/8 นิ้ว
  ( Option )
 • หัววัดวัสดุผิวโค้ง ขนาดตามสั่ง ( Option )
  Custom Adapter

  หัววัดวัสดุผิวโค้ง ขนาดตามสั่ง
  ( Option )
Visitors: 114,549