Multiple Wavelength Portable Specular Reflectometer 15R-RGB ( เครื่องวัดการสะท้อนแสงวัสดุเงา ชนิดหลายความยาวคลื่น )

  

Multiple Wavelength Portable Specular Reflectometer

15R-RGB

( เครื่องวัดการสะท้อนแสงวัสดุเงาชนิดหลายความยาวคลื่น )

 

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสงวัสดุผิวเรียบและผิวโค้งแบบมันเงา ( Specular Reflectors ) เช่น กระจกเงา , 

   แผ่นสะท้อนแสงอาทิตย์ ( Solar Reflectors ) , แผ่นโซลาเซลล์ ( Solar Cells ) , แผ่นโลหะ เป็นต้น

Ø  ใช้วัดได้กับวัสดุทั้งชนิดมีพื้นผิวสะท้อนแสงด้านบนและด้านล่าง ( 1st and 2nd Surface Reflectors )

Ø  ใช้ตรวจสอบคุณภาพและบำรุงรักษาแผ่นสะท้อนแสงในภาคสนาม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

Ø  ใช้วัดค่าการสะท้อนแสงที่ความยาวคลื่นสีแดง-เขียว-น้ำเงิน-อินฟราเรด-ขาว ( Red-Green-Blue-IR-White )

Ø  มีช่องเปิดรับแสง 5 ขนาดมาตรฐาน 4.6 / 7 / 15 / 25 / 46 Milliradians

Ø  มีชุดแบตเตอรี่แบบประจุซ้ำพร้อมสายชาร์จ , ใช้งานเครื่องแบบต่อเนื่องได้ยาวนาน 15 ชั่วโมง

Ø  มีหน่วยความจำบันทึกค่าการวัดภายในเครื่อง พร้อมซอฟท์แวร์สำหรับโหลดข้อมูลใช้งานบนคอมพิวเตอร์

Ø  ให้ค่าความแม่นยำในการวัดซ้ำ ( Repeatability ) ± 0.002 ในช่วงการวัด 0 - 100% Reflectance Units

Ø  มีกระจกมาตรฐานสำหรับใช้สอบเทียบเครื่อง ( A Mirror Reflectance Standard ) พร้อมใบรับรองจากผู้ผลิต

Ø  มี Options ให้เลือกสั่งซื้อพร้อมกัน เพิ่มเติมดังนี้ ( ไม่จำหน่ายแยก )

§  15R-EPS / กระจกมาตรฐานชนิดให้ความเที่ยงตรงสูง ( External Precision Reference Standard ) 

  สำหรับใช้สอบเทียบเครื่องที่ช่องเปิดรับแสงขนาด 4.6 และ 7 Milliradians พร้อมใบรับรองจากผู้ผลิต

                   §  15R-ERM / กระจกมาตรฐานสำหรับใช้สอบเทียบเครื่อง พร้อมใบรับรองจากผู้ผลิต ( สำหรับใช้สำรอง )

Visitors: 212,951